Frank Craemers / 279 Artikels / Categorien / 11 Reacties / TWITTER / RSS feed

Kauwen onheen de Hasseltse Katharinakerk

Kauwen omheen de Hasseltse Katharinakerk

‘Hasseltse kauwen’ vonden en bevolk(t)en vroeger
de platanen waar nù de HogeVijf staat om hun nachtrust te vinden. Ze verhuisden later deels naar het voormalige bosje van Elke Clijsters, nù bouwwerf; hoek Palfijnlaan_Elf Novemberlaan.
Het damesduo met honden op nr.4 Simon Stevinlaan voelt zich actueel ongemakkelijk in hun habitat :
ze klagen over inslapend kauwengekwetter, dropresten op de stoep… (Ze hebben voor hun
vensters zilverglitter aangebracht).
De bewoner op nr.16 werd aangezocht om met ratel en
plankgeklap de kauwen te verdrijven en aansluitend met lichtstralen..
De familie Vanheusden-Jacobs op nr. 16 tracht te
bemiddelen… en de gemoederen wat te bedaren.
Ondertussen streek dhr. Santermans van de Stad
Hasselt neer…Laatstvernoemde wil nu Pukkelpop’achtige geluidsboxen inzetten; voogdijschepen .
Of ze elders voor de beschikbare expertise gaan is
tot dusver ongeweten.
Hij verplaatste zich met een ‘H’autootje…onder
het motto : dich höb’s het of dich höb’s het néét!
Aansluitend sprak hij van een soort ‘marsbevel’
richting Kapermolenpark voor die kauwen.

Vroeger was er ter hoogte van het Clarenhof een analoge situatie met veel bomen, spreeuwen en kauwen toen dàt deel van de Kunstlaan nog niét
was aangelegd.

Eerwaarde Ali Cornelissis woont al evenzeer…op nr.14.
Hij kan wel goed slapen..zegt hij, maar die man werkt
dan ook zeer hard.
Ik heb hem al ‘studentikoos’ voorgesteld dat hij iemand eens een goede “donderdpreek” laat houden…
(ten overstaande van…de kauwen natuurlijk).

Of, misschien de heilige Franciscus…uit de 3de eeuw oproepen?
Deze laatste kon zo goed prediken “dat de ganzen
én…zélfs de vrouwen naar hem luisterden”…aldus de
geschriften.

Of kan misschien Achiel, de kauwenfluisteraar uit Geel met zijn -kolonie worden ingeschakeld?
Wie weet? Lees maar eens zijn boek terzake…

En dan is GAIA nog niet ‘wakker geschoten’
waar die dames wèl van beweren wakker te liggen.

Het is even uitkijken of àlle partijen tevreden gaan
geraken : de buurtbewoners, de dierenvrienden,
de troitoirwandelaars en bankzitters, de hondenliefhebbers, de ornithologen…vooral
de sociaal-psychologen…Of misschien
de Nationale Slaapraad samen roepen.

Quo vadis …met die “kauwkes”, ‘döelke’ in het Maaslands?
Gaat Hasselt voor een kauwentransmigrantenplan?

Frank Craemers
0474/98 37 91
Simon Stevinlaan, 3

P.S. : Als jochie van 9 jaar had ik in Kessenich herhaaldelijk een ‘kauw’ke… Om ze goéd te laten ‘kauwen’ dompelde ich dobbelsteentjes van brood in water!? Ze volgden me altijd…

Geen reacties

Reageer