Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Limburgs Elerweerd tussen steengoed en keigoed

Limburgs Elerweerd tussen steengoed en keigoed
*****
‘Waar de bréde stroom der Maas statig zeewaarts vloeit!
dàt is precies de plaats waar…de kiezel groeit!?
althans de kiezel bij hopen.
Op het grondgebied van Dilsen-Stokkem in het Limburgse
Maasland trillen de baggermolens met knipoog naar de
natuur en de toeristische economie.
Het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Hasselt
buigt zich indringend over de economische waardering van
de maatschappelijke baten en ook de maatregelen voor herinrichting van de Maasvallei.
*****
‘Steengoed Projecten’ is in deze prille lente gestart met de
voorbereidende werken aan hun nieuwe BEN-kantoren
op het ontginningsproject Elerweerd. ‘BEN’ gerust!…want
dat letterwoord staat voor ‘bijna-energieneutraal’.
De eerste spadesteek, een beetje in de ‘pratsj’, Maaslands
voor kleierige grond, is alvast veelbelovend.
Zowel voor het ontginningsbedrijf als de omwonenden was een langverwacht moment aangebroken.
Het Elerweerd’project is grootschalig en veelbelovend,
temeer de Universiteit van Hasselt ‘de impact
op lange termijn van de opgestarte werken’ onderbouwt.
Tussen Elerweerd en Vandeweerd
De oplevering van de kantoren is voorzien in de zomer van
dit jaar, lintjeknip wellicht door de nieuw aangetreden Burgemeester Sofie Vandeweerd. Er werd door Steengoed Elerweerd 600.000 euro geïnvesteerd.
Steengoed-directeur ziet het als de best mogelijke locatie
om het project Elerweerd op lange termijn op te volgen.
Het Bijna-EnergieNeutrale pand werd ontworpen door
het architectenbureau Studio Segers uit Maaseik en gebouwd door het bouwbedrijf Willy Naessens.
Eén bouwlaag werd gerealiseerd met lokaal gewonnen
materialen en bouwgrondstoffen, zeg maar ‘zichtbeton’.
UHasselt ‘ziet’ het goed
De omgevingsvergunning is bijna rond. Het project voorziet de rivierveiligheid bij hoge debieten in de Maas en het verbeteren van Rivierpark Maasvallei.
De toeristische aantrekkingskracht van het gebied zal er
ongetwijfeld ferm bij winnen.
Voor de heringerichte gebieden werden de positieve effecten op aanvraag van Regionaal Landschap Kempen en Maasland in een studie uitgebreid onderzocht.
Het ontginnen van 170 ha grind en 64 hectare vulzand langs de Maas is een goede zaak voor mens, milieu en economie.
Elerweerd maakt dus deel uit van een veelzijdige heropleving en verhoogde veiligheid van de regio.
De biodiversiteit, tewerkstelling en educatie zullen er wel
bij varen. Er komt een compleet nieuwe bewerkingsinstallatie, goed voor gemiddeld 1,5 miljoen
ton grind en zand per jaar. De nieuwe ontsluitingsweg wordt geflankeerd met verhoogde bermen om de hinder zo minimaal mogelijk te houden.
Een irrigatienetwerk van 7 km is gepland om het verlies van het landbouwareaal te compenseren.
Keigoed energiebehoud
De eerstespadesteek gebeurde in aanwezigheid van Vlaams
minister van Begroting, Financiën en Energie Lydia Peeters.
Steengoed kiest voor hernieuwbare energie in de aandrijving van haar technische installatie en kreeg daarvoor reeds een belangrijke subsidie. Onze Vlaamse
gebouwen zijn voor een derde verantwoordelijk voor het
totale energieverbruik en de CO2-uitstoot.
De benodigde energie zal op lichtrijke dagen worden opgewekt door een uniek drijvend zonnenpanelenpark op
de Meerheuvelplas van 5 ha, waarvan er maar enkele in
Limburg zijn. Onder andere via een geautomatiseerd verwarmings- en verlichtings’systeem en evenzeer de
recuperatie van het hemelwater verkleinen ze daar de
ecologische voetafdruk.
Weet wat : druk je voetzool in de vruchtbare aanspoelklei,
laat drogen…tegen de wall of fame…in de Euregio Maas-Rijn!
INFO :
* +32 089/65 56 65
==>> http://us14.campaign-archive1.com/?u=f79684dc8e7a3997a924a8d73&id=1edb4ba9be&e=3328bc0cf4

Geen reacties

Reageer