Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

De gevraagtekende RAZZIA van het Limburgse Molenbeersel

*****

Een waarlijk vertederende, nostalgische familie’foto ’siert’ de cover

van een maatschappelijk-justitioneel oorlogsboek.

We noteren einde augustus 1944. In Frankrijk rukken de geallieerden na een

moeilijke landing in Normandië stelselmatig op.

Opperste Limburgse café’gezelligheid in een Maaslands café weerspiegelt 

een nostalgische  scène met eine gooie pôt beér… zouw Bèr-van-Teun,

Dirkx-getrouwd zeggen.

Toegegeven, zèlf bön ich van het Kinrooise Kessenich afkomstig.

Je kon niet anders dan met gedeelde smart 

bepaalde Biêrselse families vol gemoedsbeladenheid

en emoties benaderen … en zalven zelfs over de generaties heen.

Wat een tristesse heeft die betovergrootmoeder To haar hele

leven horen mee te dragen, nadat haar man Lambert werd neer geschoten.

Langs de Weertersteenweg heeft ze nog jaren uitgekeken of misschien aan de einder

toch nog misschien één van de ‘kaltgestellte zonen’ zou thuis komen.

Pure chronische horror zou haar te beurt vallen na bittere terreur voor de partizanen.

Voor een goede aardrijkskundige situering  :  De Panne is de uiterste 

zeegemeente in het zuidwesten van ons land.

Molenbeersel binnen Kinrooi, voorbij Bree en Maaseik tekent het noordoosten.

De bewoners van de jonge woonwijk met de 22-septemberstraat nemen 

nederig en vertederd kennis van de benaming, de antecedenten en de

consequenties. 

De ‘razzia’ in de herberg van de getroffen familie berustte inderdaad

op ‘een vergissing’…bewust dan nog.

Er is ter plaatse nu een gedenkplaat met foto’s van de negen slachtoffers

onthuld.

**** Generatie’netwerk

Actueel is er veel verwevenheid met de oorlogsgeschiedenis WO II, het nobel 

Limburgs slagveld toerisme, het archeologisch opgraven van vliegtuigwrakken, 

nogmaals versterkt door de openbaring en uitbouw van Liberation Garden te Leopoldsburg.

In de publicatie van Jos Bouveroux  ‘Terreur in oorlogstijd’ in Limburg zijn nogal danig wat aanknopingspunten vervat. Vermeld boek van de BRT-journalist gaf reeds een mix aan van juistheden, ontkracht fake news, inzichten na uitzonderlijke archieftoegankelijkheid..

**** Door van Diepen uitgediept…

‘Razzia’ biedt een reconstructie die doet denken aan het soort publicaties van Johan Op de Beeck over  Waterloo, de Brabantse Omwenteling…etc.

Deze uitgave  zal Timmie in de ‘galerij’ plaatsen van Johan Op de Beeck, Maurice De Wilde…  

Timmie van Diepen is historicus en politiek topjournalist van Het Belang van Limburg.

Hij neemt de lezer kritisch mee in zijn onderzoek en wisselende twijfels om dé waarheid

te achterhalen.

Hij schreef het boek via de uitgeverij Pelckmans en dan weet je het wel :

een renstal met olympische schrijfpaarden en referentiewerken.

Immense, uitvoerige research is er aan vooraf gegaan, gefundeerd archiefonderzoek 

en massaal veel uren aan interviews.

**** Velerlei ruime bronnen…

De dossiers van het Militair Gerecht werden ontsloten en raakten toegankelijk en

de erkenningsdossiers van het Geheim Leger konden worden ingezien alsook 

alsook de laden van het Rijksarchief in Brussel.

Het archief van het Belang van Limburg weerspiegelt de sfeer van de na-oorlogse

jaren en de collaboratie’ perikelen.

Nabestaanden, getuigen en dorpsbewoners spraken in ‘hùn dialect’ de vertrouweling

Timmie toe.  De waarheid achterhalen zou passioneel de ultieme bedoeling worden.

En die kwam aan de oppervlakte stap-voor-stap.

Tegenstrijdige versies raakten de kop ingedrukt na de erfgerechtigde vraag :

Wat was er op 22 augustus 1944 met mijn grootvader Willem en zijn familie gebeurd

?

**** Molenbeersel 1944

De degelijke historisch-wetenschappelijke publicatie is het waargebeurde verhaal

achter een doodgezwegen oorlogsdrama.  Quasi 400 bladzijden slepen je mee

in de dramatiek van een familie, uitgespannen tegen de koepel van de grote

wereldbrand.  Er werden foto’s in op genomen, situatiekaartjes, fors bronvermeldingen

enzomeer.  De themata aan inhoud behelzen ondermeer :”de vergissing, de brand, 

de boomgaard, het bloedspoor, de fatale zondag, de bandietenherberg…” Dan lees het

boek : “in de dorstige herten”, “de ijsschots”, “ de ring”…, “de bevrijding”, “de laatste

gok”, “de rechtbank”…  Het boek leest als een thriller met dit voorbehoud dat het

bittere retro-werkelijkheid is… Het werd prima geschreven, boeiend met een vlotte

schrijfstijl en eindigt met een ontlading in een climax.

Het situatiekaartje geeft aan :  het tramdepot, de woning dokter Rutten, het gemeentehuis

enzomeer.

Molenbeek, Molenstede…?   ’RAZZIA’ in Molenbeersel by TvD… 2024  (fc)

Geen reacties

Reageer