Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
Bruin als Hasseltse perspectiefkleur? De onoverkomelijke ‘barrages’ in de Hasseltse binnenstad raken opgeruimd. ‘Genivelleerd’ is een mooi woord in deze kontekst. Actueel wordt vlakbij ‘La vache quisuisse’…al evenzeer de koe bij de horens gevat. Het fietslint wordt er bruin in’gebakken indachtig de kleur van de Hasseltse speculaas. Een bruine pater-Franciscaan zie je zélfs in de […]
Massaal bezochte apotheek Maaseik “voorschrift” plichtig ’s Lands oudste privé‘apotheek’ te Maaseik, een museum, kan je toch nog vrijelijk massaal binnen stappen. Het staat tweetalig, kies maar een taalrol zo je wil, op de voorgevel opgetrokken in Maasstijl. We spreken niét over ‘slangenbezweerders’, kwakzalvers of quatchers. Systemisch verworven wetenschappelijk kennis raakte doorheen de eeuwen sinds […]