Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
Het is zuiver indrukwekkend wat  je op een paardentrefdag in Meeuwen-Gruitrode te zien krijgt : de verpaarding in de landschapsbeleving dankzij aanplanten,  nobele dieren zichtbaar als huisdier voor de eigenaar, een toeristische trip met mooie beeldkwaliteiten van dartelende veulens en hinnikende paarden.  De provincie poneerde een brochure ‘Paard in het landschap’,  bedoeld voor paardenhouders, gemeentebesturen, […]
Dàt had de titel kunnen zijn van een prachtig opvoedkundig project “Een boerderij in Hasselt”, onvergund (?), maar door àllen zéér gegeerd nabij de Groene Boelvaar.  Veel wemelende fluovestjes, kinderen die als  bijtjes honing proefden of aan een ijsje likten.  Schoolkinderen leerden er landbouwdieren,  tuinbouw- en andere hoeveproducten kennen.  Een studiepakket van de Plattelandsklassen vzw […]