Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
VERNIEUWENDE WERELDVERBETERAARS ONDER 35 JAAR. Te Brussel mochten een aantal jongeren aantreden voor het project “Innovators under 35 * Belgium”, uitgaande van een organisatie die zich wereldwijd beweegt. De projecten van de zeven Innovators Under 35 Belgium zijn even opmerkelijk als divers: · Arne Pauwels, 28 jaar (Antwerpen) Arne deed een vinding om verspilde voeding […]
LEUVEN : fakkeltocht naar de facilitaire Facultyclub… Het inzomeren heeft alvast een lounge’terras opgeleverd in de binnentuin van het vergader- en congrescentrum in het Leuvense Groot-Begijnhof. Faculty Club Garden Lounge is de naam met knusse uitzakzetels, sta- en cocktailtafels bij een glaasje champagne. Zouden ze in Leuven ook bier hebben!? Jà dus en niet speciaal […]
Onze Vlaamse varkenshouders produceren mager en lekker varkensvlees. De waardevolle voedingswaarde van varkensvlees is door veel consumenten echter niet of onvoldoende gekend. Wie de prijs voor varkensvlees aan boer bekijkt, erkent ook dat het product niet naar waarde betaald wordt. Varkensvlees verdient een beter imago en een betere prijs. De Limburgse varkenshouders trekken de stad […]
Waterloo’bier 2015 …een bijzonder geslaagde slag in het water! In Waterloo pakken ze de biercultuur zeer oorspronkelijk aan. Met oog voor hopaanplant en de uitgevloeide bieren kan je er een mooi geheel ontdekken en smaken. Noteer de bitterhoppige Triple Blond, de smaakuitgesproken Strong Dark, de krachtige Cuvée Impériale… en de Waterloo Récolte met zijn lichtblonde, […]
Melk niét doorsjassen …wèl inplassen en inpassen! Melkboeren laten zich terecht niét doen, drinken een glas… en laten de melkplas allerminst voor wat hij was! Precies dàt zien Herve Societé en Fairebel als hun opdracht. Faircoop viert het 5-jaar-jubileum en ontwikkelde in samenspraak feestelijk een aantal nieuwe producten. De coöperatieve werd opgericht als antwoord op […]