Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
“Amerika zoals het is” dàt is de titel van een boek neergevlijd door Tom Vandyck… en méér nog ‘De gespleten geschiedenis van mijn land’.  De verankerde journalist, gehuwd met een Amerikaanse lady pakte via uitgeverij ‘Vrijdag’ het land in wel 14 hoofdstukken tussen. Het boek heeft een bijzonder hoge belevings- en inzichtbevorderende waarde waar oppervlakkigheid […]