Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
Met twee rèchtse handen zitten ze opgezadeld, de door Unizo gelauwerde ambachters.  Zelfs plastische chirurgen à la dr.Jeff Hoeybergs kunnen daar geen verandering in brengen.  Precies daarin onderscheiden zich de ambachtelijke ondernemers volgens “Handmade in Belgium”, afgekort HIB-label.  Consumenten zoeken vaak  naar originele producten. Ze  willen terecht daarvoor een authenticiteits’garantie met alle respect voor de […]
-> In Hasselt is een kortverblijf altijd te kort!    Veel jongeren uit de Euregio trekken nù àl handvast met de Ipad voor vrijgezellendagen naar Hasselt… naast Krakow, Lille, Aken… Precies daarom trekt  de stadsnucleool Limburg de nieuwe Smaakmakerscampagne op gang met vernieuwende en verfrissende acties.  Een kwartet van BV’s, bekende Vlamingen, werd hiervoor ingezet : […]
Uitgerekend op het Parade- en Evenementenplein Dusart te Hasselt tuften zich véle wereldvespa’s bij elkaar.  Sinds 2011 is er reeds overleg van de Organisatie met de Provincie Limburg en de Stad Hasselt om het jaarlijks internationaal Vespa-evenement met een toeristisch, cultureel en sociaal karakter naar Limburg te brengen.    Van nù tot 23 juni zijn ze […]
Dat de E314 tussen Brussel en Aken doorheen het Brabantse Hageland zou opgebroken worden en een tijdlang in onbruik zijn, …daar is niets mis mee!   Troostprijs is de Zomerzoektocht 2013 van het Davidsfonds tot 15 september volgens twee verschillende, ferme formules  :  de klassieke, ‘geestknedende’ DF-zoektocht en de nieuwe Gezinszoektocht. Alle generaties kunnen zich toeristisch […]
Zaterdag 22 juni eerstkomend kan er stijlvol getafeld worden op ‘s lands beste teeltarealen voor asperges te  KINROOI-Molenbeersel.  De ‘Vrienden van de Smaak’ strijken er volgens een reputatievol scenario neer.    De tafelgenoten kunnen zich vinden ten huize Aspergeboederij Johan Driessens.  Te 17u30 wordt gestart met een gepast streekproductelijk  aperitief.  Sterrenchef Alex Clevers, groots in zijn […]