Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
LIMBURG SLIM OVERKOEPELD VIA POLITIECAMERA’S *** Een vangnet en een fuik, uitgerold en geplaatst overheen gans Limburg…dàt is het opzet van kraaggrijpende camera’s! Het systeem is bedoeld als tegemoetkoming niet voor, maar tégen de criminelen, misdaadplegers, inbraakprofessionelen, zelfs burgers die manifest de wet overtreden zoals bijvoorbeeld afvaltoeristen. De strijd tegen de kleine en grote criminaliteit […]
Schiepers Gallery te Hasselt weerspiegelt licht en glaskleur **** Hedendaagse glaskunst heeft zich ingepast in het Hasseltse galeriewezen. Sue Schiepers zette in Limburg-Hoofdstad ‘beslist’ en met veel overtuiging een kunstkader neer : “Introduction * Belgian Glass Artists * Kennismaking 1”. Hasselt is goéd gesitueerd, want de ons omringende landen Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben alvast […]
Limburg Vakantiegids… te voet of ‘mèt de fits’? Uitgerekend en symbolisch in de Gouverneurswoning Herman Reynders werd de Limburg Vakantiegids 2017 in lentetooi gezet, samen met andere voorjaarsbloeiers zoals de bosanemoon en de vele ontdekkingen in de natuurkalender. Het is een “knuffelboek”, – denkend in plaats van anderen -, toeristen…maar ook met de bedoeling om […]