Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Fruit plukken of…voortrekken via Limburgs PCF…

Dat de pitten uit het steenfruit barsten is wéinig waarschijnijk, maar het PCF (Proefcentrum Fruitteelt vzw)  geeft dikke pulsen en  “pruimen” aan het fruitteeltonderzoek.    De nu  gecentraliseerde locatie in Sint-Truiden zal een
boost geven!   Méér nog, de gehéle groei van de Limburgse fruitsector als economische speerpunt zal er wel bij
varen en dat SALK’gewijze, dus strategisch aktieplan Limburg in het kwadraat…
‘Amper’ 8, 7 miljoen euro aan investeringen werd gedraineerd.  Er werd geïnvesteerd in de meest
moderne  onderzoeksinfrastructuur.  Wereldwijd genoemde expertisevolle onderzoekers werden aangeworven.
Hierdoor kan nieuwe “business” worden gecreëerd en àndere schakels in de keten van fruitteelt en zelfs in andere
foodniches.   Aandacht gaat naar energie- en milieubesparende maatregelen, verlengen van de oogstperiodes,  milieuvriendelijke teelt, rendabiliteit en oogstzekerheid.  De nieuwe serres en overkappingen  behoren voorbeeldig te zijn voor de zachtfruitteler.   De werking van pcfruit omvat een 4-tal activiteiten, uitgaande van de proeftuinwerking en het toepast wetenschappelijk, hetzij demonstratief  onderzoek, De diensten aan telers bedoelen individuele hulp bij de bedrijfsvoering, de gewasbescherming, bemesting, teelttechniek, diensten aan bedrijven en rassenonderzoek.   Voorlichters voor pitfruit, kersen, aardbeien of houtig kleinfruit bezoeken de telers die  het wensen op hun bedrijf.  Er werden nog een loods en frigo’s gebouwd, een spuikelder en opvangcaisson
voor de opvang van regenwater.  Gronden werden verworven met de bedoeling vollegrondsteelten van aardbeien en bessen  te optimaliseren.
Dankzij de volgehouden inspanningen van de Vlaamse overheid, de provincie Limburg, de veiingen en de sector-
organisaties is pcfruit uitgegroeid tot een kenniscentrum met internationale uitstraling.  Het versterkt bovendien
nog de partnerships met àndere Vlaamse en internationale  onderzoeksinstellingen. Door contractonderzoek
profileert pcfruit zich als dé motor van het innovatief ondernemerschap in de fruitsector.
De ‘fruitvalley’ wordt hiermee een vruchtbaar feit!  (fch)
INFO : www.pcfruit; tel. Tel:  +32 (O)11/69 70 80 ;
->    redactie : www.frankcraemers.be; 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer