Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Dilsen-Stokkem : Elerweerd steeds meer Maaslandse uiterwaarde…

DILSEN-STOKKEM :  Elerweerd steeds meer Maaslandse uiterwaarde…

De grindwinning spitst zich toe op maatschappelijke projecten van ‘openbaar nut’, maar ook de openbaring daarrond.  Het aanvlaggen gaat uit van het grindwinningscomtié voor projectgrind.(PGC).
De infocampagne startblokt via  het project Elerweerd nabij de Maas in het Limburgse Dilsen-Stokkem.
Zowel de ‘publieke website’ als de ‘infobrochure’   staan er borg voor.  In een snoertjespaar van Maasdorpen werd “Elerweerd voor mens en natuur” al bedeeld zoals Meeswijk…omwonenden …op de grens met Maaseik.  Ze wil de mensen duidelijk maken dat de grindwinning niét op zich staat, maar dient om
bijvoorbeeld in dit geval een agrarisch project te realiseren.     De gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove én kersvers voorzitter van het PGC wil er bovendien voor de scholen een educatief, inzichtbevorderend luik aan breien. (geologie, natuur, agra-toerisme, economie, mobiliteit, cleantechnologie…).
De open communicatie  als ‘generatiegeschenk’ raakt dus verzekerd. Steengoed Projecten cvba en Strategisch Project Maasvallei gelden als behoeders voor het project Elerweerd.  De eerste nieuwsbrief onder de naam Grinfo werd inmiddels
de wereld ingestuurd.  Goedgekeurde projecten behoren  bekrachtigd te worden door de Vlaamse
Regering.  Er wordt gewaakt over de herinrichting van het gebied, in  dit  geval  Elerweerd,
een bijzonder natuurgebied binnen Rivierpark Maasvallei.  Het beslaat  163 ha waarvoor de werken in 2014
van start zullen gaan.  Wel 20 miljoen ton grind zal in een tijdsbestek van 15 à 20 jaar worden bovengehaald.
Uiteraard is er evenzeer de noodzakelijke continuïteit in de bouwsector, de beton- en bouwindustrie, maar
ook de wegenbouw.  Voornaamste doel is het realiseren van beschermende maatregelen tegen schadelijke
overstromingen en de ontwikkeling van topnatuur in het winterbed van de Maas. Het irrigatieproject zal dienen
als compenserende maatregel voor de landbouw, maar ook het landschap, het toerisme en de recreatie zullen
er wel bij varen.  Speciaal voor de toeristische beleving zullen een ‘tijdelijk wandelpad’ worden aangelegd,
de doorgang van de fietsers gewaarborgd, maar ook educatieve borden over natuur en landschap worden
ingeplant!        INFO : www.projectgrindwinningscomté.be;  089/56 08 08 (fch)

Geen reacties

Reageer