Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Vlaamse INSPIRATIEDAGEN voor netoverschrijdend onderwijs…

Het Benelux’onderwijs roert zich reeds met knipoog naar het volgende schooljaar 2016-2017.
Precies daarom organiseert uitgeverij de boeck ‘Inspiratiedagen’, eentje de dag dat ’s lands aspergeseizoen
wordt open getrommeld op woensdag 13 april (Brugge) en de tweede namiddag op 27 april te Hasselt.
Speciaal voor leerkrachten technisch onderwijs, maar ook kunstonderwijs worden boeiende infosessies
en interessante workshops opgezet. Behalve een goed gevulde goodiebag kunnen de ‘creatieve’ leraars
enkele frisse inzichten en leuke lesideeën mee naar huis nemen. De sessies worden op maat geknipt
waarbij alles uit de kan en de ‘digitale boekenkast’ wordt gehaald.
Keuzesessies
Hoe maak je gelijkaardige groepjes in de klasformatie? Leerlingen met eenzelfde tempo, niveau of
interesse horen in dezelfde groepen. Het moge niet gezegd dat het onhaalbaar en tijdrovend is.
En de taal Frans op maat voor leerlingen uit het ‘technisch onderwijs’…ça va? Met een ‘bougie’ en
* een ‘tournevis’ zal het in de afdeling autotechnieken wel lukken zeker. 7 à vous…sept het allemaal op
een rijtje. Het biedt een doordacht leertraject aan met herkenbare rubrieken en voldoende oefeningen,
maar ook herhalingsmomenten. Elementair lanceert zich met een complete reeks natuurwetenschappen
voor het vrij onderwijs. Men heeft er zelfs een reeks aparte boeken voor de éénuurs en de tweeuurs, nu
ook voor sociaal-technische wetenschappen, lichamelijke opvoeding, sport en zelfs topsport.
De auteurs geven aan de hand van sprekende voorbeelden inzicht in hun aanpak van de methode, ook
voor het vierde jaar. De complete reeks natuurwetenschappen voor GO! pint zich vast op de nieuwe leerplannen
van het staatsonderwijs, in België betiteld als officieel overheids’onderwijs. En hoe motiveer je leerlingen
voor het vak Nederlands? Vertrekkend vanuit de leefwereld van jongeren wordt wel eens poëzie gekoppeld
aan een stand-up’comedy… of verzekeringsdocumenten aan reclamefilmpjes. Voor de ICT-integratie wordt
ingegaan op draaigrafieken, sjablonen, en query’s in de betekenis van computervragen.
Er valt op een frisse manier met MS Office te werken om hun ICT-skills te verbeteren. Dan biedt de boeck nog chemie, fysica en biologie te boek volgens vakgroepwerking.
De opdracht van de leerkracht reikt inderdaad veel verder dan lesgeven alleen. Er speelt evenzeer de kwaliteitszorg,
discipline light… alle audiovisuele en andere leermiddelen ten spijt. Afstuderen vraagt ook om werk aan de winkel!
Daarom worden jongeren voorbereid op de arbeidsmarkt. Solliciteren is meer nog dan alleen maar
een cv en een motivatiebrief schrijven. Leerkrachten bereiden de leerlingen voor op beroepsoriëntatie, levenslang
leren, jobhunting en personal brading. Geadviseerd wordt om van solliciteren voor hen een ontdekkingstocht
naar zichzelf te maken!
INFO : Katrien De Cnijf

Geen reacties

Reageer