Frank Craemers / 418 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Veerkracht terrorisme versus toerisme

VEERKRACHT TERRORISME VERSUS TOERISME
In het universiteitsgebouw De Valk van de KULeuven had, alhoewel ’ongepland actueel’ een panelexposé plaats rond ‘Terrorisme & Toerisme’.
Op initiatief van en met professor Thérèse Steenberghen
als moderator raakte de avond inhoudsvol, inzichtbevorderend en geslaagd opgebouwd.
Haar intro riep aan de hand van een paar sterke, ‘inslaande’ aanslagen de terreurcases op. Zij gaf ook voorbeelden met
toeristische vraagstukken voor herstel na de crisis van de aanslagen en uiteraard wat er, speciaal voor de toeristische sector uit kon worden geleerd. In 2015 analyseerde het World Economic Forum de effecten van terroristische aanvallen op toerisme, en kwam daarbij tot de vaststelling dat het herstel na een crisis vandaag sneller gebeurt dan 10 jaar geleden.
In Leuven waren aan voorzet Peter De Wilde, ondermeer voorzitter van de European Travel Commission en daarmee aan het hoofd van de oudste intergouvernementele organisatie ter wereld. Renaat Landuyt, huidig burgemeester van Brugge trad aan met een herstelplan toerisme voor zijn stad. Hij was rond de eeuwwisseling
minister van toerisme. Dirk Van Holsbeke, 14 jaar bij Jetair/ TUI Belgium waar hij vandaag Generale Manager sprak evenzeer gefundeerde praktijktaal. Hij heeft
een functie aan de leiding van een bedrijf dat rechtstreeks
van op de luchthaven van Zaventem opereert.

De impact en de gevolgen van de aanslagen, alsook de reputatieschade van 22 maart kon je niet beperkt zien
voor Brussel, maar ook België en de deelgebieden ervan. Toerisme Vlaanderen beschikte sinds november reeds
over een aantal instrumenten om te monitoren. (online’conversatie, de boekingen, de hotelsector, ook andere
enquêtes op middellange of lange termijn, dat in 12 talen). In de mondiale verte blijkt het merk België veel
bekender te zijn dan Vlaanderen. Noteer dat na Charlie Hebdo en de Bataclan er veel annuleringen volgden om
nog op Brussel te vliegen. Parijs verloor 15 % en Londen leverde 6 % in. Stad Barcelona deed het dan weer
beter. De hotelsituatie in de getroffen steden kon de jongste 15 jaar steeds sneller worden hersteld.
Na 9/11 bleek het 34 maanden te hebben geduurd eer de de New Yorkse hotelsector hersteld geraakt; Londen
had er 9 maanden voor nodig.
In de marge kon worden vernomen dat de Amerikanen Brussel als ‘kruitvat’ zien…
maar stuurden hun kinderen nog liever in de States (gewapend) naar school!? Er kondigt zich hier tegen
de zomer manifeste beterschap aan en de schoolbestemmingen voor september/oktober houden keurig stand.

Door“knip”ogend naar terrorisme
Vragen zijn ‘wat we er uit hebben geleerd’ en ‘hoe we toeristische bedrijven weerbaarder kunnen maken’…
Het aanslag’probleem hoort bij de wortel te worden aangepakt waar fundamentalisme en on’veiligheid woekeren.
De sector kan zich bolsteren zonder blind te zijn voor de realiteit. Konsekwent en continue communiceren blijft
de boodschap en bovendien de feiten onverbloemd zeggen zoals ze zijn ten overstaande van twijfelachtige klanten.
Evident horen de persberichten wereldwijd, behalve in het Frans en het Nederlands ook in het Engels opgesteld
te worden.
Brugge ‘scoont’ zich met discrete veiligheidsgaranteis, een meetsysteem, communicatie en de aanpak van de
promotie. Negativiteitspraat valt te vermijden! De emo’angel dient er absoluut uitgehaald te worden. Daarbij stelde
de burgemeester dat de distance media optimaal mogen worden ingezet : hashtag, twitter, Instagram, Facebook.
Aanslag’aandacht mag behouden blijven, temeer de toeristen vragen veiligheid naast prijscomfort, mobiliteit,
bereikbaarheid als de andere parameters. De Europese politici hebben in deze een grote verantwoordelijkheid.
Er zijn de Thalys, de Eurostar, de badplaatsen en de mega’eventen. Psychologisch is het project “Dinner for peace”,
vechten met de vork alvast een goede zaak. Schrik lijkt zich omgekeerd evenredig te ontwikkelen met de prijs!?
We zien de reflexen van Hurghada in Egypte waar hotels busjes inleggen voor de watersporters. Er is het opzet
van Egypt’Travel om met Belgium’missen en travel’ journalisten naar Caïro af te reizen. Spanje wist zich, na ‘Madrid’ te verzekeren
van 20 à 25 % stijging.
Het panel teneurde van niet bij de pakken te blijven zitten. Stad Brugge vatte een herstelplan met de horeca,
Unizo en de hele toeristische sector. Het ‘bom’effect op de toch relatief belangrijke toeristische stad was toch aanzienlijk. Er is daar een perifere gevangenis en er zijn kortbij de grenscontroles. Brusselse toeristen doen graag een dagje Brugge als inkopers,
toeristen, meerdaags verblijvend… anderen kiezen Brugge als porte d’entrée.
Geleerd kon worden na de bomexplosies dat er behoorlijk snel gecommuniceerd hoorde te worden.
Behalve met toerisme en leisure konden de touroperatoren zich plots met verhoogde safety gaan bezig houden.
Er was de zorg voor de gestrande reizigers, het informeren van de reisagenten, de media.
Noteer dat de inzet van het Paasweekend tot de top 5 van het toeristisch-economisch jaar mag worden gerekend.
De crisiscommunicatie vroeg om zekerheidsinformatie, het ontlasten van het callcenter en toch nog konsekwent de kerntaken behartigen. Doe wat je zegt en zeg wat je doet!…blijkt de sleutelboodschap.

Herstel door samenwerking
Inzake herstel wordt vollebak door Toerisme Vlaanderen ingezet op het binnenlands toerisme. Voor de buitenlandse klanten worden de verwachtigen gescand en in 3 stappen de bewegingen ingezet. Er wordt
door de buitenlandkantoren op een 20-tal markten ‘geluisterd’. Ten overstaande van Japan wordt bijzonder
positief uitgepakt gezien de vieringen rond 150 jaar handelsbetrekkingen. Koning Filip zal naar Japan afreizen
en zijn promo’gevolg bij die gelegenheid alle registers open trekken. De goede voorbeelden leren ons dat aanhoudende samenwerking cruciaal is om het herstel te bevorderen!
Merkwaardig is dat de ons omringende landen Frankrijk en Duitsland positief reisadvies geven voor bijvoorbeeld
Tunesië…en België niet. Europa stelt zich soms wel op in gespreide slagorde en de ‘gewichten’ van de media
werken vaak nefast.

En dan waren er, ondanks alles nog de Gentse Floraliën, en zijn er de kortbij’vakanties en de micro’kunststeden…
het lopende culinaire asperge’seizoen en de vele festivals.

Tijd heelt, vele beproevingen ten spijt ook de toeristische wonden! (fch)

Geen reacties

Reageer