Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Historische Atlas…boekvooruitgang met klokterugdraai!

De Historische Atlas is… boekvooruitgang met klokterugdraai!
De Nieuwe Historische Atlas van De Boeck heeft een bijzonder hoog inzichtbevorderend knuffelgehalte voor ‘kwaliteit in het onderwijs’ en verdere/andere uitdeining voor reisleiders,
toeristische gidsactoren, kunstgeschiedenis’studenten-in-late-roeping, tourism students…etc.

De ‘hedendaagse toekel’hulpmiddelen kunnen nabij het boekwerk van autoriteits’auteur Rik Geivers vlekkeloos worden ingezet. Een eenvoudig menu doet gemakkelijk gebruik maken
van 7 tijdperken en naar eender welke pagina surfen. De gepaste kleurcode doet je bovenop naar het gepaste thema doorsurfen….

Termen worden versterkt met afbeeldingen die dan een beeld geven van de historische omstandigheden. Als je de termen op de tijdstraat aanklikt krijg je extra informatie
en/of afbeeldingen precies daarover. Bijvoorbeeld over het rijk van Karel de Grote, de Loonse Successieoorlog, de gotische kerkenbouw, de Franse Revolutie, de Verlichting, de beide
Wereldoorlogen van de vorige eeuw.

Hoe dan zonder wereldvreemdheid onderwijskundige vooruitgang boeken met een ‘historisch boek’ van De Boeck? In de vormgeving geven verschillende themata een bepaalde geschiedenis aan : van gebiedsdelen te mondiale lande, politiek, economisch, de godsdienst, kunst en cultuur. Nog andere kleuren verwijzen hoe volkeren, hetzij nationaliteiten naar landen of staten met hun talen evolueren. De dynamiek van de geschiedenis zie je bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het Romeinse rijk met Rome als kern tot de verovering van het oosten.
Kolonies ‘krijgen zelf kleur’ in relatie tot hun moederland. Tegenstellingen
in overtuiging gaan uit van hun symbolische basiskleur. Dan volgt er een rits van geografische symbolen zoals stad, versterking, …een economisch symbool bijvoorbeeld
diamant, historische duidingen gelijk veldslag, vredesverdrag… over de ontwikkeling van de Islam, de godsdienstoorlogen, inzichten voor ‘slagveldtoerisme’…etc.
Structurele symbolen geven een logische samenhang, binding of domein aan.
Dan volgt een volle pijlen’dynamiek die verwijst naar reisroutes, expansie…mooi chronologisch opgelijst. De tijdsbalken waarborgen perfecte inzichten in de tijdstraat, de breuken in de geschiedenis en dàt niet alleen voor de Franse Revolutie, maar ook
de ontwikkeling van de vroeg-Middeleeuwse steden en de brandende actualiteit! (fch)

INFO : < >

Geen reacties

Reageer