Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

OLS2016 wereldwijd te herverkavelen!

OLS2016 wereldwijd te herverkavelen!
Nù zaterdag 9 juli zullen nog 30 schutterijen aantreden om het Oud Limburgs Schuttersfeest 2016 uit te schieten, ‘kavelen’ in de bedoelde volkssport- en
folklore’betekenis. Twee Belgische sterkhouders zijn nog te noteren :
St.Laurentius’Bocholt en St.Joris’Kaulille. Gouverneur Reynders zag nog graag
meer evenementen van dàt kaliber in de beide Limburgen te afficheren.
Met een kaliberbuks van 15 kg, – de beuk erin! – zou het schietspektakel vorige zondag op gang geraken! Schietkeurige vrouwen maken overtuigd deel uit van de
zestallen en spelen een bijzondere emancipatorische rol naast de marketensters.

Zondag laatstleden trok een indrukwekkende OLS-optocht door Maasmechelen.
De korpsen en formaties ‘trommelden’ weeral een pak argumenten bij elkaar
om ‘het OLS’ tot UNESCO’werelderfgoed te laten verklaren. Lijst even mee op :
het hoge beschermheerschap van de koningen van Nederland en België, twee gigantische reuzen Vranke Mie & Sjötte Sjef, fluit- en fanfare’korpsen, bielemannen, historisch geüniformeerden hetzij Napoleontisch, volgens de Zwitserse wacht of nog anders geduid naar graaf en adel die hun stempel drukten op de streek.
Zij wapperden met hun wapenschilden in de wind en knipoogden naar de volksheiligen die ze letterlijk in hun vaandel dragen. Het ‘schützen’ en defensie-
gedeelte doet zelfs overwegen om een paar schutterijen tijdens het Koningsdefilé
te laten opmarcheren in het civiele gedeelte. Ongeacht overtuiging én gezindheid
is het bijwonen van die 21 juli een kippevellende aanrader voor mensen die van
parades, symboliek, historie en taptoe houden…met demo’s en zelfs een luchtdefilé.

Meer dan 15.000 toeschouwers trokken naar Maasmechelen voor de parade
en het schietspektakel. De terreinorganisatie was zeer functioneel met wandellijnen
vol houtsnippers bezijden de ‘modderbaden’. In de feesttenten heerste zowaar
een ‘richtige’ Maas-Rijnlandse sfeer vol ambiance, batse- en andere klatsers!

Donderdag 7 juli is er nog het ‘Vrijwilligersfeest’ met optreden van The Crazy DJ’s
& Oldy Crackers, vrijdag 8 juli de ‘Super Jeugdavond’ met optreden van Laura
Omloop, de Ketnetband en K3. Nadien zetten zich The Crazy DJ’s weer in…
echter zonder decibel’terreur en respect voor het gesproken woord! Te zien
dat de hele ‘Ouwe Limburger’ als een verbroederingsfeest valt te interpreteren.

De organiserende schutterij St.Monulphus & Gondulfus had zich verleden jaar
onder voorzitters’schap van Romain Vranken in Maasniel tot winnaar geschoten op de noodzakelijke resem ‘bölkes’!

Kom en pàk “Um” in Mechele…zônger stechele ! (fch)

INFO : < >

Geen reacties

Reageer