Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

VKW-Limburg topt zich 500-voudig!

VKW-Limburg topt zich 500-voudig
***
VKW-Limburg toont en tooit zich in uitdeinende feestroes!
Er was de jaarlijkse feestvergadering, het uitreiken van de Ambiorix’prijs en de relatieve
succesverhalen in een toch wel bijwijlen ‘beproefde’, maar veerkrachtige provincie.
Op de jaarvergadering sprak voorzitter Bas van de Kreeke veelzijdig en ondermeer over de loonkosten, de flexibiliteit en de opstart van een werkgroep jongeren…Begrijpelijkerwijze werd het oud zeer van de noordzuidverbinding dan nog maar eens aangestipt!

Signaaldropping wordt elk jaar gegeven met het verschijnen van de nieuwe TOP 500
van Limburg. Hierin zijn vervat de meest recente bedrijfsresultaten en contactinformatie
van de bedoelde bedrijven. De allereerste ‘officiele’ resultaten van 2015 werden aan een grondige analyse onderworpen. Hiermee kon de pols van deze slagkrachtige provincie worden gevoeld. Globaal kan worden gesproken van een gunstig 2015. De omzet en de
tewerkstelling zijn toegenomen, maar helaas zijn ook de personeelskost per werknemer gestegen. De financiële crisis lijkt hiermee definitief achter de rug. In deze 31ste editie van de Top 500 zijn 45 ‘nieuwkomers’.
De Ambiorix’prijs
De Ambiorixprijs 2016 werd toegekend en uitgereikt aan Punch Powertrain uit Sint-Truiden.
Het is een onafhankelijke producent en ontwikkelaar van efficiënte aandrijvingen voor
de auto-industrie. Op het hoofdkantoor in de Trudostad worden hoogtechnologische, noodwendige componenten gemaakt. De Truiense producent van continue variabele transmissies wist verleden jaar een verdubbelde omzet te realiseren. Er is een sterke ankerplaats in China waar aan autoproducenten wordt beleverd. Weldra zullen ook hybride systemen worden geleverd. Daarbij wordt fors ingezet op ‘Onderzoek & Ontwikkeling’ met oog op innovatie. Het bedrijf maakt zich sterk tegen 2021 een autobouwer uit Europa of de Verenigde Staten voor zich te kunnen winnen. professor Leo Sleuwagen motiveerde dat “een gedurfde ommekeer van het bedrijf tot sterke prestaties hebben geleid”.
Touringcars en turnaround
De feestrede werd uitgesproken door Wim van der Leegte
Hij lanceerde zich met veel infotainment voor de wel 1100 aanwezigen met als thema
‘De toekomst van de maakindustrie in onze regio’.
Het publiek luisterde geamuseerd en adapterend naar zijn verhaal van business, internationalisering, de kracht van samenwerking binnen de maakindustrie, contacten
met banken, scholen, de wordingsgeschiedenis van een krachtig familiebedrijf, strategie,
human resources… VDL is verzeild in bijzondere veelzijdigheid… en telkens weer terug
te vinden op Busworld met magnifieke touringcars.
Tussendoor bracht Bent Van Looy, muzikant, zanger en componist een gesmaakt
solo-optreden.
Uitwuif na kwarteeuw…
Tijdens de VKW-jaarvergadering werd Jos Stalmans, gedelegeerd bestuurder uitgezwaaid.
professor Herman Daems sprak de laudatio uit. Hij typeerde zijn volhardendheid, leiderschap, durf en doorzettingsvermogen en de selectieve ‘neen’veerkracht.
Zijn taak wordt per 1 oktober overgenomen door Ruben Lemmens, tot dusver ‘kabinetard’
bij Minister Jo Vandeurzen van Welzijn. De belangenorganisatie VKW vierde tegelijkertijd zijn 80e verjaardag.
De apotheose vloeide over in een gezellige netwerkreceptie!
***
INFO : < gert.schreurs@vkwlimburg.be * +32 011/24 95 05 redactie frank.craemers@skynet.be, * 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer