Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Limburg slim overkoepeld via politiecamera’s

LIMBURG SLIM OVERKOEPELD VIA POLITIECAMERA’S
***
Een vangnet en een fuik, uitgerold en geplaatst overheen
gans Limburg…dàt is het opzet van kraaggrijpende camera’s!
Het systeem is bedoeld als tegemoetkoming niet voor, maar tégen de criminelen, misdaadplegers, inbraakprofessionelen, zelfs burgers die manifest de wet overtreden zoals bijvoorbeeld afvaltoeristen.
De strijd tegen de kleine en grote criminaliteit wordt gevoelig opgevoerd.

Te Kessenich op de ‘grenspost’ werd op uitnodiging van de politiezone noordoost-Limburg het project omstandig voorgesteld aan de pers.
Vier nieuwe sites voor slimme camerabewaking werden in vermeld
politiegebied toegevoegd en toegelicht : Venlosesteenweg, Weertersteenweg, Lozer- en Weerterweg in Bocholt.
Wakkere burgers
De Procureur des Konings Guido Vermeiren sprak evenals Burgemeester Jo Brouns over de preventievolle voordelen van de aanpak : staande en rijdende de situatie (in “real time”), camera’s als “slimme kopjes” die kort op de bal spelen voor eventueel gerechtelijk onderzoek, verwevenheid met de politie en…opmerkgroepen in de dorpen.

Dit jaar komen er op 42 locaties in Limburg slimme camera’s met nummerplaatherkenning bij. Samengeteld zal de politie dan op 70 plaatsen
in onze provincie het verkeer in de smiezen kunnen houden.
De politiezone Kanton Borgloon plaatst in 2017 twee intelligente camera’s
op haar grondgebied. In Heers zal dat zijn in de buurt van de autoinspectie
en in de zone Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken voorziet men in vijf nieuwe ‘wakkere’ camera’s dit lopende jaar.
Ze willen daar bijvoorbeeld ook géén ‘blinde vlekken’ (!?) op de Chaussée d’Amour richting Wallonië. Een grotere camera zal worden voorzien op de expressweg N80.
Inwoners betrokken
Er waren alvast vele ogen ‘op de koffie’ in de Smakerij te Kessenich : leden van BIN’s (informatienetwerken), vrijwilligers van alertgroepen van Bree, Kaulille, Meeuwen-Gruitrode, Bocholt, Kinrooi…en vooral daarvan de coördinatoren.
De clubjes bekwamen zich in verdachte signalen, sociaal buurtschap, kijken ondermeer naar ‘Opsporing Verzocht’ (NPO1) en helpen op die manier het netwerk te versterken.
***
Een bijzonder getal camera’s zal worden geplaatst aan de grensovergangen zowel voor het Limburg’ingaande als uitgaande verkeer.
Rondtrekkende dadergroepen zullen het geweten hebben.
Vanop de centrale waarnemingspost te Hasselt kan ogenblikkelijk worden
gereageerd.
Waakzame politie
Veelbetekend aanwezig waren leden van de ‘federale gerechtelijke politie’
van Limburg en de ‘provinciale tak van de federale politie’.
De doorgeseinde beelden zullen onmiddellijk computermatig worden beoordeeld.
Het beheer van de camera’s gebeurt in het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de federale politie te Hasselt. Het team behelst 16 politiemensen, evalueert de klok rond en kan onmiddellijk patrouilles uitsturen.

De politiegrenzen laten auto’s passeren terwijl de camera’s registreren, hetgeen een enorme tijdswinst en verhoogde pakkansen zal opleveren.
Het ANPR-systeem in de betekenis van Automatic Number Plate Recognation doelt op samenwerking in geheel de provincie Limburg.
Zowel de federale als de locale politie pikt onmiddellijk de ‘nummerplaten’ op én zoals bedoeld aansluitend graag de inzittende kornuiten!
Gouverneur Herman Reynders versterkt graag de geest van samenwerking
tussen de federale en lokale politie. Hij maakt uit grote bekommernis van criminaliteitsbestrijding in Limburg een bijzonder aandachtpunt.

Karnavalsmaskers?
Later zou de technische toepassing over het gehele land worden uitgerold. Er zal worden ingespeeld via de What’s app waaraan later
‘gezichtherkenning’ kan worden toegevoegd.
De Limburgse bevolking mag zich met de nodige burgerzin bewust zijn
van de bijzondere inspanningen die nièt wereldvreemd, maar beslist maatschappelijk adaptief gebeuren. De actuele werkbelasting binnen justitie, magistratuur en politie zijn voor de leek ongekend. Daarbij wordt de workload nog bedrukt door de voorvallen ingevolge terrorisme.
Noodwendig
Recentelijk nog wisten dieven nog in de politiezone Noordoosthoek-Limburg
boordcomputers uit BMW’s te stelen en instrumenten van het dashboard.
In hetzelfde gebied werden verleden jaar 2016 wel 131 woninginbraken
gepleegd en kregen een 70-tal bedrijven en handelszaken ongewenst bezoek.
Er waren 28 aangiftes van gestolen auto’s en 95 meldingen van fietsdiefstallen. En de jongste week werd aan de grensovergang in Lommel
dankzij het ANPR-systeem de overschrijding van een gestolen pick up
geregistreerd. De ‘distance media’ werden ingeschakeld om de Dodge Ram
op te sporen en inderdaad…’spoedig bingo!’ Er werden hiervoor foto’s gepost op Facebook die ijverig werden gedeeld tot in Nederland toe.
Veilig dekkingseffect
Samengeteld met de stads- en stationscamera’s, althans indien…aangesloten zouden de statistieken er einde 2017 anders mogen uitzien.
Politiepersoneel verklaart zich nog onderbegend om de wèl geregistreerde
beelden te bekijken, maakt PV op bij diefstal van (electrische) fietsen
en bepaalde politionisten reageren schokschouderend. Intussen… werden te Hasselt “intrapfietsen” opgepompt. ‘Lokfietsen’ worden misschien door advocaten ‘vrij’ gepleit?
Ook ter hoogte van het Limburgs Provinciehuis trekken dadergroepen herkenbaar rond met veel metaalgerinkel, misschien wel drinkblikjes (!?)
in de ‘kalebas’. Zelfs binnen de omheining worden daar overdag fietsen gestript van lichtjes, bellen…snelbinders en aanwerk gemaakt met slijpschijverij. (Kortbij is Plopsaland… met tegen de muur Samson en niemand hoort hem blaffen!?). Politiepatroullisten gaven te kennen dat ‘hét weten’ niet volstaat… betrappen op heterdaad is de boodschap. En dan zijn er de gesignaleerde “overnachters” in enkele B&B’s gemeld binnen de Limburgse Kempen. Misschien zag je ook die mannen met delen van carbonhengels op de Maasoever die elkaar voorzien van… plastieken zakjes met wellicht“kruidenthee”?

Een nieuwe lente en een nieuw geluid…cameratoezicht voor élke Limburgse
kluit! (fch)
****
INFO : < info@politienoordoostlimburg.be> * 089/ 48 06 30

redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

==>> http://us14.campaign-archive1.com/?u=f79684dc8e7a3997a924a8d73&id=1edb4ba9be&e=3328bc0cf4

Geen reacties

Reageer