Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Dierengezondheid wereldwijd, niets is des mensen vreemd!?

Dierengezondheid wereldwijd, niets is des mensen vreemd!?
“Met beesten in bed!” goéd bedoeld…maar even, behalve ‘de muggen’
bèst niet doen! Denk je niet? Te Brussel werd, uitgerekend in het Renaissance’hotel de jaarlijkse AnimalhealthEurope conferentie gehouden, en dàt voor de 30ste keer. Deze keer hebben de ruim 150 congresgangers zich toegespitst op One Health.
Dier en mens
Het algemene standpunt zegt dat er geen aparte gezondheid is voor mens en dier. Dier- en voedingszorg hoort de keiharde zakenwereld te overstijgen. De politiek en het beleid hebben alvast een grote verantwoordelijkheid in die ‘business’wereld’ te vervullen. Om de haverklap doen zich conflicten voor in de voedings-, planten- en dierenwereld.
Men vraagt beter te preventeren dan crisismanagement in te stellen.
Dierlijke gezondheid waarborgt een essentieel onderdeel van de menselijke
gezondheid, zoveel is duidelijk. Denk ‘eenvoudig’ maar aan het gebruik
van hormonen, pesticiden en herbiciden!
De sprekers waren veelzijdig met oog voor volksgezondheid, fysiotherapie,
en bevolkingswetenschappen. Een wetenschapster binnen onderwijs wist
te vertellen dat een ‘close’heid en samenleven tussen mens en dier de volksgezondheid en het welbevinden verhogen. Uiteraard horen alle persoonlijke en directe voedingshygiënische maatregelen te worden gerespecteerd.
Grondbehoud, dier, mensomgeving…
Er is een bijzonder sterke band tussen dierlijke gezondheid en hun leefomgeving. Zie bijvoorbeeld het project van het ‘scharrelvarken’ in
Zeeland waarbij de voorouders de varkens zich deden aanpassen aan de
stal en nù…omgekeerd. Ze genieten ook volle uitloop die varkens.
De diergeneeskundige actualiteit vraagt eigentijdse omgang met
(her-)opkomende zoönosen.

De samenspraak tussen dierlijke en menselijke gezondheid over heel de lijn. Precies dààr is een toenemende nood aan!
De jaarlijkse conferentie 2017 focuste op One Health en hetgeen het
wèrkelijk bedoelt. Wordt het label gebruikt als ‘zakelijk woord’, of…
kunnen we ‘werkelijk bewegen’ vanuit een visie tot actie?
Het uiteindelijke doel hoort te zijn : verbeteringen inzake gezondheid
voor àllen te bereiken.

De conferentie raakte blijgestemd dat AnimalhealthEurope het
7de ESVAC-rapport als firma’demonstraties mocht verwelkomen.
Het betrof de doorzichtheid voor gebruik van antibiotica bij dieren.

Dieren mogen beschermd worden tegen ziekten, pijn en oncomfortabele situaties dankzij oordeelkundige vaccinaties en gepaste diergeneeskundige zorgen.
Weet je dat 3 op de 5 Europeanen van mening zijn dat dieren evenveel
recht hebben om medicijnen toegediend te krijgen als mensen?
Melkboeren weten maar al te goed dat de behandeling van uieronsteking
een euro-voordeel van 182 euro per jaar kan opleveren!
Weet dat door kippenvaccinatie tegen salmonella, de laatste 10 jaar bij
mensen de infectie met 50 % kon worden terug gedrongen!
Rabies kon worden bestreden bij honden en…in het wild levende vossen.
Men wil huisdieren en ook ons welzijn toenemend veilig stellen.

Landbouwers worden graag in staat gesteld om met gezonde dieren meer vlees, melk, eieren, vis te produceren met véél minder impact op het milieu.
Op internationaal niveau krijgt de beweging volle steun van
the World Organisation Animal Health (OIE), the World Health Organisation
(WHO) en zéker ook de Food and Agriculture Organisation (FAO).
En noteer gerust : in juni 2018 zal in Saskatoon het 5de international
one health platform’congres worden georganiseerd.

Vat samen het voedingsmatige voordeel aan voedingsstoffen…eiwitten
in voeding dat veilig en gezond vol kwaliteit tot bij de mens werd gebracht.

Wereldbehoud
En het profiel van de aanwezigen?… Jà, dat waren de
onderzoekscentra, de farma’industrie, verenigingen van bosbouw en
coöperaties allerlei, vertegenwoordigingen van landen bij de Europese gemeenschap, milieuverenigingen, diergeneeskundige genootschappen, afgevaardigden van universiteiten, medische voedingsdeskundigen…
De nobelheid van de doelstellingen mocht alvast blijken uit the
30th anniversary gala dinner …in de Concert Noble te Brussel.
’s anderendaags lanceerde men zich in de IFAH-Europe Conference…
De spreker die de conferentie opende is een adviseur inzake crisis
management als het gaat om voeding, dieren en planten.

Er was ruime aandacht voor duurzaamheid inzake dierenvoeding,
terwijl door goed energie- en grondgebruik de CO2-uitstoot met 40 % werd verminderd. De verspilling en de mestaangroei kon worden afgebouwd.

Grasland voor dierlijk gebruik kan niet ‘harder’ worden gebruikt voor
andere hoge proteine’produktie, temeer als belangrijke carbontrap.
Dierlijke begrazing draagt absoluut bij tot de biodiversiteit.

Gezonde dieren versterken zich via gezonde mensen en een helemààl gezonde planeet… zoveel is duidelijk! (fch)

INFO : * +32 02/543 75 88

redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

==>> http://us14.campaign-archive1.com/?u=f79684dc8e7a3997a924a8d73&id=1edb4ba9be&e=3328bc0cf4

Geen reacties

Reageer