Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Van biezen over de daken en Jean Biesmans tot TECTUM…

Van biezen over de daken en Jean Biesmans tot Tectum

Geworteld als een mosje op de daken kon in 1988 de kiem worden gelegd
voor de uitdeining van het bedrijf, voorheen VHB nù Tectum, met in de ‘stam’afkorting de benaming Biesmans, ‘Jean’ voor de intimi.
Na zeven jaar in de bouwwereld verschillende jobs te hebben vervuld,
begon hij in 1981 met een eigen bedrijf.

Bijna 37 jaar later is Tectum uitgegroeid tot een groep, bezig met àl wat met de constructie van daken te maken heeft, én… met de distributie
van (dak-)bouwmaterialen.

Jean Biesmans speecht bijzonder geluk te hebben gehad, maar al evenzeer veel ‘barrages’ te overwinnen : brand, overstromingen, diefstallen intern en extern, failliete klanten en zware stormen met schade navenant.
Hij slalomde doorheen de velerlei crisissen.

De Regie der Luchtwegen koos voor het dakdekbedrijf. Er waren de gepaste raadgevers, banken die de visie deelden, de goede gezondheid en af en toe een welriekende sigaar.
Gedrevenheid, realistische dromen en ambities hebben geleid tot
het Tectum’monument, de Latijnse benaming voor dak.
Doorworteling in Genk

Tectum opende een nieuw hoofdkwartier op de oude Ford-site in Genk.
In 10 jaar tijd wist de ‘Group’ zowel de omzet als het personeelsbestand
te verdrievoudigen.

De voorbij 2 jaar werd 15 miljoen euro geïnvesteerd. Dit sloeg vooral
op de aankoop en de bouw van het nieuwe distributiecentrum, inmiddels officieel ingehuldigd te Genk.

Het maakt zich op voor nogmaals 3 miljoen aan investeringen.
Ze zijn bestemd voor de nieuwbouw, maar al evenzeer de uitbreiding en de renovatie van de bestaande sites.

Er is nu overdracht naar de tweede generatie, waarbij de zonen Filip en
Yves in stelling werden gezet.

Tectum Group kende het afgelopen decennium een spectaculaire groei.
De omzet groeide van 32 miljoen euro in 2007 naar 130 miljoen euro in
2017. Vandaag werken er 420 medewerkers.

Tegen het jaar 2020 wordt de omzet op 180 miljoen euro betracht.
Op dat ogenblik willen de twee zonen ook de meerderheid van aandelen
hebben verworven.
Ladderen op lange termijn
Rudi Evens, CEO van de Tectum Group schrijft het succes toe aan
open ondernemerschap : ‘We kijken steeds uit naar nieuwe partners om samen te groeien, zowel aan de kant van toeleveranciers als aan de zijde
van de klanten. De overnames zijn belangrijk om te groeien. Op die manier
verworven we een sterke positie in de markt en genieten we toenemend van schaalvoordelen. De visie op lange termijn vraagt dat investeringen weloverwogen en immer fors doorgesproken gebeuren”.

De locatie van het nieuwe hoofdkwartier is zowel een strategische als
een symbolische keuze. Het is centraal gelegen in de Benelux met medewerkers uit de regio voor de Limburgse verankering van het bedrijf.
En al evenzeer architectonisch toont het dakbedrijf terplaatse in Genk
voor wat het staat…

Als ‘dakdekker’ is de marktleider eerstaanwezend in de Benelux en Polen (Warschau) geldt al evenzeer als thuismarkt.
En er is al behoorlijk wat Tectum’bedrijvigheid in Marocco.
Oversteek aan relaties
Het aanwezigenprofiel op de opening : gemeentenaren, afgevaardigden van de Provincie Limburg, de patroonsorganisaties, toeleveranciers,
bankconnecties, architecten, advocaten, vrije beroepers allerlei én…
uiteraard ook de bouwvakpers met Davy Maesen van de Limburgse Bouwunie. En dan nog boekhouders, accountants, notarissen, revisoren,
ingenieursbureaus…velen die de groep hielpen en helpen groeien.
Er was een cluster aan zakenpartners aanwezig… allemaal mandatarissen met een hoog ‘soortelijk gewicht’; …Deputé Erik Gerits inbegrepen.

Ze gaven een aanhoudend applaus, precies al waren het ratelende,
losse pannen. Ze klapten de pannen van het dak!?
*****
Symboliek van de windwijzer…
En ook de ‘petite histoire’ heeft haar rechten. Milicien Jean Biesmans
deed begin de 70-er jaren zijn legerdienst in Leopoldsburg. Toén
reeds ‘bekeek’ hij het werk immer van 2 kanten, wist met cola ijzeren
schroeven te lossen, maar onderscheidde zich vooral door de goede
balans tussen ernst en studentikoze omgangskunde. Toén bleek al
dat hij zich van de hit ‘Kom Van dat Dak Af’ van Peter Koelewijn geen
moer aantrok!?

Aan de receptiebalie op de nieuwe zetel van Tectum staat een windvaan.
Het prachtig smeedwerk staat symbool voor “weten van waar de wind komt “… om niet “van de biezen naar de klaveren hoeven te lopen”.
Een héél bedrijfs’C.V.
Jumpend vanaf de sluiting van de Limburgse mijnen met toendertijd
de muntdevaluatie, dak- en winkelbedrijvigheid in de 80-er jaren…heeft zich een hele ontplooiig voltrokken.

In 1990 kwam er met Firestone nog een lap “pappendeck”,
roofing bovenop.

Dan kon in 2000 Genk en in Zemst een afkalvend bedrijf worden gekocht;
4 à 6 miljoen omzet.
De strategie was toén al in ieder geval duidelijk : de grootste dakdekker van
België te worden.

In 2007 volgde de overstap naar Oost-Vlaanderen met een behoorlijke
distributie’aktiviteit aldaar.

Dan traden in 2008 de nieuwe CEO plus zonen in als aandeelnemers.
Stroomlijning en logo’s van de Tectum group

Vanaf 2012 wilde men Nederland verder groeien in de distributie.
De vorige maand nog kondigde de Tectum Group nog zijn participatie
aan in Hollanddak, de grootste dakdekker van Nederland.
Uitzetting van daken…
De Tectum group is ‘op fiche’ dé expert in de constructie van daken, gevels
en balustrades. Uitvoeringen van de group spelen via Brussel, Antwerpen,
Gent, Genk, Melle, Charleroi, Warschau, …Global…

In de structuur behartigt men met Tectum Dekkers de waterdichting en
thermische isolatie voor gebouwen en kunstwerken, ook groendaken.
Tectum protectum is er voor vloeibare waterdichting en valbeveiliging voor
daken. Tectum Constructors staat voor algemene dak en gevelrenovaties.
Tectum Roofcomfort is sterk ingesteld op renovaties, onderhoud & beheer
van daken voor verschillende locaies, een verspreid patrimonium met
een centraal beheer. Tectum Aluminium vertegenwoordigt kwalitieve
binnen- en buitenbalustrades, privacyschermen en trapleuningen in
aluminium en glasmateriaal.
In distributieverband is er CPE voor de verdeling van dak- en gevelmaterialen aan dakwerkers, gevelbouwers en aannemers
Mawipex staat voor de distributie van dak- en gevelmaterialen aan
handelaars.
*****
Erik Gerits toonde zich bijzonder trots in de eigen, mooie stad Genk
Tectum te kunnen bejubelen als een bedrijf met een duidelijke
missie en een ziel, vervuld van maatschappelijk ondernemen
en immer op zoek naar nieuw opportuniteiten.

Tectum ontkracht daarbij het ‘kerkhofstatuut’ van de Fordsite.
Wat ruist daar in het struikgewas op het dakterras? Wèl,…
Tectum profileert zich met tektonische platen op de daken. (fch)

INFO : 31 jbi@tectumgroup.be * +32 089/62 95 60

redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

==>> http://us14.campaign-archive1.com/?u=f79684dc8e7a3997a924a8d73&id=1edb4ba9be&e=3328bc0cf4

XXX

Geen reacties

Reageer