Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Nieuw onderzoeksschip Belgica wendt de steven

Nieuw onderzoeksschip Belgica wendt de steven
‘Belspo’ deed te Brussel het nieuwe onderzoeksschip
Belgica ‘aanmeren’.

De huidige ‘Belgica’ wordt immers vervangen
door een nieuw dat groter is met meer technische capaciteit, maar ook veel gebruiksvriendelijker is. Bijzonder sterke
garanties gaan uit van de samenwerking met het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen, Defensie en Wetenschapsbeleid.
Voor de naamgevingsprocedure zullen jongeren op
een enthouisaste manier worden betrokken.
Er was stevige rugdekking van Defensie,
het KBIN, Freire & RollRoys.
En met de vertoonde film “How big is Belgica” raakte alvast iedereen bij de les.
Beleidsgestuurd
Mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid vertelde dat ze “….weeral een klein kindje heeft …”
Ze pleit te kiezen voor een toekomst waar innovatie
en meer wetenschappelijke kennis centraal staan,
maar ook de “blauwe economie” een plaats heeft.
Hiermee doelde ze op de kennis van het systeem aarde, levende en niet-levende organismen
erfgoedwetenschappen…

Dhr. Steven Vandeput stipte als Minister van Defensie dat hij per 1 januari “burgemeester van Hasselt zal worden”. Hij zal dus de steven wenden en is nu
ingebunkerd in Voeren voor teambuilding met het
nieuwe schepencollege. Hij toonde zich trots dat de aankoopdienst van Defensie zowel intern als extern sterk wordt gewaardeerd.
Nieuwe zeevaardigheden
Het Belgische nationale onderzoeksschip viert dit
jaar zijn 34ste verjaardag.
Het vaarprogramma van ‘deze ouwe rakker’ is nog steeds goed gevuld, alhoewel door ouderdom en een toename van allerlei defecten het schip steeds minder inzetbaar is.

Er zijn de nationale en internationale verplichtingen
en de zeewetenschappen horen absoluut verder te
worden gezet. De scheepswerf Freire Shipyard uit
Spanje zal het nieuwe schip bouwen naar een ontwerp
van de firma Rolls Royce Marine AS in Noorwegen.
De oplevering is voor eind 2020 voorzien en de kostprijs bedraagt, BTW inbegrepen, circa 54 miljoen euro.
Verruimd onderzoek
Het nieuwe Belgica’schip krijgt een verdubbeling
van de laboratoriumruimte voor een capaciteit van
28 wetenschappers. De modernste wetenschappelijke apparatuur zal stalen kunnen nemen tot op
5000 meter diepte. Het ‘stil schip’ zal visserijonderzoek toelaten en ‘ijsversterkt’ zijn.
Het laat toe tijdens de zomer onderzoek te kunnen
doen aan de noordpoolcirkel. De Noordzee blijft het
belangrijkste focusgebied van het nieuwe schip.
Het onderzoeksgebied zal zich uitstrekken tot noordwaarts boven de poolcirkel.
Verder zal het in het zuiden de Middellandse Zee en
Zwarte Zee en westwaarts ook nog de Atlantische Oceaan observeren. Het schip zal over een autonomie
van 30 dagen beschikken en jaarlijks tot 300 dagen
op zee onderzoek uitvoeren.
Het schip zal eigendom zijn van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door het Federaal Wetenschapsbeleid.
Het operationeel beheer zal worden voorzien door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in samenwerking met Defensie.
Naam graveren
En dan is er de wedstrijd voor scholen. Opgeroepen
wordt een naam te kiezen voor dit belangrijk nieuw, ultramodern, oceanografisch onderzoeksvaartuig dat in 2020 operationeel zal zijn.
De wetenschappelijke kennis die zal worden opgebouwd moet dienen voor de ondersteuning van de duurzame visserij, windmolens op zee, mijnbouwacitviteiten in de diepzee, energieopslag voor
de kust.
Einde januari is de deadline voor de secundiare
schoolklassen bepaald! Er zijn prijzen voor de naamgeving en de origineelst creatieve video!
Het ‘flagship’ zal er wel bij varen. Komt zéker goed
met een …zeelied!…beste jongeren. (fch)
INFO : > http://us14.campaign-archive1.com/?u=f79684dc8e7a3997a924a8d73&id=1edb4ba9be&e=3328bc0cf4

Geen reacties

Reageer