Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Evangelisch boffen met het boek van Boeve

Evangelisch boffen met het boek van Boeve
Zie de prachtige glasramen in een gotische of àndere kerk.
Bekijk de sokkel van een altaar, prachtig houtsnijwerk,
vaak gemaakt van een vroegere preekstoel, de 4 evangelisten Johannes, Mattheus, Lucas en Johannes.
Bewonder ze in de Kruisheren’roccocokerk te Maaseik… richting Compostella.
En nù nog een waargebeurde anecdote : Kamiel, de brave huisvader trok nà werktijd immer réchtstreeks naar huis.
Eènmalig uitgezonderd : bij Siberisch vriesweer liet hij
zich overhalen om in de aanpalende kroeg een stevige
Limburgse graanjenever te drinken. Thuisgekomen,
de vriesmotieven stonden op de vensters kroop hij met
zijn vrouwtje onder de lakens plus donsdekens.
Maria orakelde bij herhaling over zijn làte thuiskomst
en plots…veerde hij recht opstaand, schouderdragend
àl het beddeksel. Zijn vrouw : “Kamiel zijt ge nu gek geworden!?” En hij droogjes : “Jà, bij het lang evangelie heb je toch àltijd recht te staan, nietwaar?” Géén mop…waar gebeurd!
Volgens Boeve
Nù terzake : we bespreken het boek
van Lieven Boeve, “Het evangelie volgens Boeve” * Mijn ambitie voor onderwijs”, uitgegeven bij Lannoo Campus.
Op de cover kijkt Boeve hoop- en verwachtingsvol de
toekomst tegemoet. Hij focust zich op de uitdagingen waar het onderwijs voor staat. Aandachtspunten zijn : de dialoog-school, leraren en schoolleiders voor de 21ste eeuw, en vooràl het onderwijs in functie van de arbeidsmarkt en de samenleving van morgen… De ‘man’
is directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en volgde de Gentse Mieke Van Hecke op.
Het onderwijs in gezin, leraarskamers, op de trein,
bestemmingen van schoolreizen…en zélfs op kaffee bespreekbaar houden, maar vooral in de opleidingscentra, scholen, universiteiten, het beleid ‘de politiek’ zeg maar dat is de boodschap, maar vooral in de opleidingscentra, scholen, universiteiten, het beleid ‘de politiek’ zeg maar,
dat is de boodschap. Het “geheim” schuilt in een boekje van 2000 jaar geleden.
Hoe en op welke wijze kunnen scholen ‘nù’ nog katholiek
zijn? Evangelie’citaten hebben het Boeve’boek op smaak
gebracht met als sleutelslogan ‘bemin God bovenal en je
naaste als jezelf’. Fundamenteel gaat het in het christelijk
geloof over de liefde. Voor de leraren geldt : passie,
enthousiasme, gedrevenheid, begeestering, verbeelding…

De ecologische herfst is ingezet en de tijd tikt richting
september : het Boeve’boek geldt als evanglisch compas.
(fch)
*****
INFO : Katholiek Onderwijs Vlaanderen * Telefoon: 02 507 06 01

redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer