Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Bourgondisch boek Bart Van Loo

BOURGONDISCH BOEK BART VAN LOO
**********
Dàt jongste boek van Bart Van Loo, ‘De Bourgondiërs’ weegt amper
400 gram, dus niet zwaar…en valt onderhoudend, geamuseerd te lezen.
Het betreft de ’Aartsvaders van de Lage Landen’. De auteur is aanrader van dezelfde ‘landen’ en heel hun historische, feodale, veelzijdige inhouden. Een plaatsnaam ‘lo’ betekent een open plaats in een bos.
Bart heeft niet te veel vragen meer open gelaten.
**********
> Gent mocht in de làte jaren 1300 nog zoveel bidden tot Onze-Lieve-Vrouw, het stond
na de vlucht van de Engelsen moederziel alleen in zijn strijd tegen graaf, hertog, koning.
> Frankrijk was eind jaren dertig afgedaald in de slangenkuil van de Honderdjarige
Oorlog. Het kreeg daar bovenop nog de wreedste van alle invasies uit zijn geschiedenis te
verwerken. Bij aanvang van 1348 was de pest via Marseille het land binnengedrongen.
> Op 22 mei 1437 stond Filips de Goede met een gewapende troepenmacht voor Brugge.
Hij zwoer dat hij alleen de stad wilde doorkruisen, dat hij op weg was naar Holland,
maar de Bruggelingen hadden er geen goed gevoel bij…
Steekwoorden en -spelen

“De Bourgondiërs” vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording.
Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend individualisme
en uitstervende ridderidealen. Het betreft een wervelend verhaal van brandstapels en banketten, pest en steekspelen, Jan van Eyck, Filips de Goede en het Gulden Vlies.
Het gaat om schizofrene koningen, doortastende hertogen en geniale kunstenaars.
De Bourgondische hertogen poogden met veldslagen, huwelijken en hervormingen
tot één geheel te smeden. Anderzijds ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke
werken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.
Prentjes plakken
Het boek‘werk’ van Bart Van Loo leest ontspannend…
tegelijk spannend en geeft een leerrijke
verkenning van de middeleeuwen. Het groeit tegen de 550 bladzijden uit tot een indrukwekkende cultuurgeschiedenis op een meeslepende wijze.
De schrijver en conferencier Bart Van Loo heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld
als een zeldzaam dubbeltalent. Met zijn virtuose animaties in
“De Wereld draait door”
raakt hij bekend bij het grote publiek.
**********
Zijn bulkend enthousiasme bespreek Bart Van Loo in een ‘Epiloog’.
Hoe hij door het lezen van ’s Lands Glorie in uitgave van Maatschappij Historia…
kennis kon vergaren door de juiste producten te eten. De geest van de 19de eeuw
waaide over de bladzijden op gezag van professor Jean Schoonjans. Er waren
de prachtige illustraties van Jean-Léon Huens. De tekenaar liet zich inspireren door
schilderijen van oude meesters zoals Van Eyck of Van der Weyden. Hij kaderde
onverwachte gezichtspunten met een realistische stijl. Hierdoor wekte hij
Karel Martel, Godfried van Bouillon of Willem van Oranje tot leven.
In’prent’end bleek de slag van Nancy te zijn. In 1477 belegerde Karel de Stoute
de stad. Hij vond er de dood in een gevecht waarvan de omstandigheden duister
zijn gebleven. Het beeld vertoonde een witte sneeuwvlakte met een donkere vlek
in de sneeuw…wolven, lijk… De tragische ondergang van Karel de Stoute, hertog
van Bourgondië wordt op die manier een belangrijk element in het boek.
De oorsprong van onze contreien raakte door die manier keurig boven gespit… Heel de beschrijvingen raakten gekaderd als de Lage Landen, waarbij daarna België en Nederland met name werden genoemd. (fch * gsm 0474/98 37 91)
**********
INFO : info@vbku.be * 03/355 28 36
**********
Veen Bosch & Keuning België
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

E info@vbku.be
T +32 (0) 3 355 28 36
T +32 (0) 3 355 28 42

Geen reacties

Reageer