Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Dak’closen bevechten de cijferdans en de curve!

Dak’closen bevechten de cijferdans en de curve!
*********

Vanuit de Katharinawijk ‘weg’ fietsend zie je in de Katharinalaan… tussen de vele witte lakens eentje wapperen met de
bloklettering : “stay strong”.
Als aangespoelde Maaslander zie ik misschien liever…’stay toueres’… Monique Cox zette me de puntjes op de ‘i’ met het rijmpje
op te lijsten ‘blèf néû toch mar bènne es dzjië gut no toueres’?
Een paar jochies ‘kloeken’ samen en hebben de kraaienkolonie voorlopig vervangen aan de Catharinakerk.
Ze wisselen ‘snoep’ uit mag ik vermoeden zo te zien of…het rozenhoedje bidden in de Paasweek?
De aansluitende geur lijkt me in iéder geval geen wierrook!? Het ruikt er evenmin naar hop…
het Buurtnetwerk hoplr ten spijt.
**********
Ik zie en spreek actueel precies veel meer nieuw-te-ontmoeten mensen.
De meesten balsen de ont’parings’dans.
Wat zou de stad toch eenzaam zijn…mochten alleen
de mooiste fluitvogels hun melodie uiten.

Van mijn huiselijke echtgenote ‘in dezelfde koker’ kreeg
ik de “gebaren’spreek’taal” mee; afgekort gewoon SMOG. Zij leerde zélf wel 850 tekens bedoeld als…
én in de betekenis van ’spreken-met-gebaren’.
Lét wel : het is dus géén gebarentaal als dusdanig! Ik werd vanaf de ontbijttafel aangenaam in die kunst
en kunde meegetroond …voor smeerboter, koffie, vleesbeleg…een halfrond mondgebaar voor kaas etc.
Die vaardigheid komt me tegenwoordig ferm van pas.

Het doet me onwillekeurig denken aan de kassiersters die, indertijd nog ‘ongemaskerd’, de nummercodes in
de vingers én in het kopje hoorden te hebben. Mooie conversatie aan de huiselijke keukentafel :
geef me de 012 (melk) eens door of de 136 (gelei)…neen toch maar de (postnummer 3840 Borgloon )… Loonse stroop?
De SMOG-lichaamstaal gebruik ik gepast met mate binnen mijn toeristische gidsopdrachten, tijdens een lunchcauserie,
als reisleider richting Picardië. (wandelen, genoeg toiletpauze, de trappen op… naar de gotische kathedraal).

***
En kijk eens hoe creatief de mensen aan alle kanten zijn : SMOGgeren is een idee of er valt misschien
veel handige raad van Tante Kaat uit te wisselen…
‘Klara for kids’ valt dankbaar te beluisteren …versterkt met vocale, instrumentale of…ketelmuziek.
Elk idee is goed zo lang het tegendeel niet bewezen is.

Dr. Van Ranst loodst ons gelijktijdig overheen ‘het plateau’. De zwaar beproefde Limburgers zijn wellicht
veel meer vertrouwd met… het Kempens Plateau. Ruim
2/3 van de provincie is door de megakiezelhoop ingenomen. Via de onderlagen raakt het doorsijpelend water
tot in de Maasvallei. Wel 40 tot 60 jaar doorspoelt het water de kiezellagen.
Daar hoef je echt niet op te wachten om de handen grondig te wassen met water en zeep.
Dezelfde kwartsmineralen spijzen de Kinrooise en àndere Maaslandse “cumulus”asperges en
al evenzeer de Pinot’wijn en het pilsbier.
Jongeren kunnen iets componeren met tekst en melodie gelijkaardig de exacte duur van ‘Happij Birthday”.
We leven in de hoop en de verwachting dat de techniek-voor-handen-wassen een blijvende, vaste gewoonte zal worden.
We zullen ‘niemand meer mijden als de pest’… want die kreet ging al eeuwen mee.

Andere ‘besognes’ spannen actueel de Corona! (fch)

Geen reacties

Reageer