Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Tom boert zich de berg op vanaf de Abdij van ‘t Park/Agribusinessclub

Tom boert zich de berg op vanaf de Abdij van het Park
De Agri’businessClub ‘wolkte’ naar…Heverlee
*********
Hij laat zich bijzonder grààg ‘Boer Tom’ noemen, roefelt de
grote trom…en laat via de tam-tam overbrengen dat Boer&Compagnie
een bijzonder goéde zaak is.
Hij wist zich alvast te lanceren in de intensieve groenten’teelt, verzorgde
varkens, behartigt een kersen’boomgaard met dànig veel variëteiten,
ziet de melk’koeien graag…en biedt een bloemen’plukweide aan.
Geen wonder dat Bio’Planet afnemer is én daarnaast héél wat winkels in
het Dijleland.
Stads’Leuvenaars oogsten….
Hij wist met Leuvenaars uit de weide omgeving een soort coöperatie op te zetten die inmiddels 1500 leden telt.
Zijn sleutelwoorden : korte-keten -voor-voeding, de aarde bewerken, maar
niét ver’testikelen. Hij rekent bedrijfs’economisch én op duurzaamheid.
Begrijpelijk dat de Stad Leuven er vollebak op inzet…meer nog
met oog voor De Wikke, een sociaal tewerkstellings’project
In 2016 werd door stad Leuven een concessie uitgeschreven voor de weilanden, de ommuurde moestuin, het melkhuisje en een stuk van de
Tiendenschuur van de Abdij van ’t Park te Heverlee. De nieuwstal voor de
koeien bracht een compromis tot stand tussen dieren’welzijn en erfgoed.
*********
De Agribusinessclub bezocht zopas in distance’clubjes van 4 het
‘autonoom, gemengd, biologisch landbouwbedrijf BoerEnCompagnie.
Het bedrijf is geclusterd binnen de historische site van de Abdij van het Park.

De Boeren van de BoerEnCompagnie willen samen met burgers,
collga-boeren en verwerkers ijveren voor een levende en lokale voedselvoorziening. Men wil hierbij ‘ amen’ voeding opnieuw de prominente plaats geven die het verdient. De idealen zijn ‘bouwen aan een stevig fundament waarop een samenleving kan groeien’. De gemeenschap kan zich
daarbij ontwikkelen in een coöperatieve kontekst.
Diversiteit én leefbaar

Er zijn verschillende takken en oogsproducten op het bedrijf.
Binnen de akkerbouw zijn er bloem en pasta van (oude) tarwe, spelt,
rogge en boekweit. De granen worden traag op steen gemalen in eigen molen.
De veehouderij zorgt voor zuivelproducten, varkens én…jong rundvlees.
Voor de groenten én de bloemen is er zélfoogst voorzien.

De ‘zelfoogstboerderij’ werkt volgens het CSA-principe, hetgeen staat voor
‘community supported agriculture’. Er valt, coronaproof, een kijkje te nemen
op de akkers, in de serres en de vee’stallen, én…in de eigen molen.

De boerderij is gevestigd op de historische site van de Abdij van ’t Park.
De locatie van de Norbertijnen was door eeuwen heen al een soort ‘landbouw’faculteit. Stefan Van Lani is gedetacheerd vanwege de stad Leuven
en ook lid van het AGSL-team.
De agra-toeristische, bovendien cultuurhistorische cluster, erkend door de UNESCO als wereld’erfgoed is ongetwijfeld een
mooie toekomst beschoren.
En…je kan er een brax’biertje drinken (voluit in de mond Braxatorum Parcensis), joggen, de natuur beleven, watervogels spotten…met ‘zicht op de Brabanthal’…voor vaccinatie.
Noteer daarbij nog dat ‘normaal’ per 4 mei een tentoonstelling op gaat over
900 jaar Norbertijnen.
INFO : Stefan Van Lani * Abdij van ’t Park 7 * B-3001 Heverlee; 016/40 01 51
info@agribusinessclub.be (fch)
*********
*********

Geen reacties

Reageer