Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

FiRio schept vertakte digitale APPetijt in bedrijfsfuncties

FiRio schept vertakte digitale APPetijt in bedrijfsfuncties

******
Hou FIRIO in de gaten…of misschien preciés uit de gaten!
De X-figuur verpersoonlijkt hetgeen je bij de invulling van een functie
op de werkvloer te doen staat. En meer nog, waarlijk àlle inzichtbevorderende
antwoorden op eenderwelke W-vragen die je zou ‘durven’ stellen…of misschien wel niet!?
Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Via wie? Wat te doen en te laten?
Fileer’expertise
Het clusterteam van FIRIO & Badass’PR nodigde alvast uit voor de persdagen
en workshops.
Richting ideale werkwereld zal het FIRIO’figuurtje werknemers een zékere
supplementaire rust en arbeidsvreugde verschaffen via een geijkte WEBSITE.
Het zijn ‘uitgerekend’ en vooràl het APP-matig uitgeschrevene die plezier scheppend zijn.
Precies daardoor zal de interne bedrijfswerking nog veel gesmeerder verlopen.

Ontwikkelaar en CEO Ignace Calle is niét aan zijn proefstuk toe. Na jaren KMO’bedrijvigheid in de vleesnijverheid
etc. heeft hij zich gelanceerd bij het uitvoerende korps ‘binnen’ diverse bedrijven.

Op het vlak van vlees voelde hij zich reeds goed èn thuis in de product’ontwikkeling van al evenzeer
voor wild en gevogelte.
Daarna runde hij een verwennend welness’complex.
Hij wil immer goéd doen (in-)zien en mensen ‘afnemend’ sturen met een plan en totaalplaatje voor ogen.

Taken keurig uitvoeren is een zaak van eerste orde. Zelf be’hart’igde hij ook een jaartje transport.
Welke poort met welke code? De gebruikelijke informatie is vaak héél onontoereikend.

Stationeren of parkeren op de openbare weg. Verkeersboetes…hallo Luc Alloo….met Firio zingen wij zo!?
Tijdverlies, routing, stress, latente agressie in het verkeer…de klontering kan in dat opzicht niet op.
Ook mondelinge briefings ‘stelen’ noodzakelijke, maar niet-factuurbare tijd. Situaties zéker stellen!

Waar spreekt FIRIO?
Vervang maar een plots uitgevallen werknemer. En laat maar eens een collega tijdelijk een bijkomend
‘takenpakket met uitvoering’ op nemen. Een teamlid weet zich plots ingeschakeld op
een andere dienst : productie, expeditie.. Er is nood aan werkmethodiek en systematiek.
Een nieuw aantreder kan…zonder te blozen zich een ’schat’ aan vragen mèt bijkomende
antwoorden stellen.
De verduidelijkingslijst raakt compleet en geactualiseerd : de gebouwen, de apparaten,
het wagenpark… De puzzelstukjes zitten bedoeld à jour in de app.
Problemen preventeren.
Firio is een wonderfiguur met als missie problemen in en betreffend een bedrijf te voorkomen.
De spring-in-het-veld maakt de interne communicatie optimaal, gebaseerd op een sterke,
ongedwongen wijze opitmaal. De motivatie en de bijdragen van de werknemers,
– zelfbeeld, betrokkenheid, zich-gewaardeerd-voelen – zullen er wel bij varen.

Zeg maar dat Firio een intern communicatie’platform is met gemakkelijk toegankelijke
database. Het is intelligent en intuïtief met een leuk vormgegeven interface.
Het brengt de werknemers en werkgevers, decision makers steevast korter bij elkaar
om zich onderling te bevragen, te contacteren met vragen, opmerkingen en suggesties.
Ervaren werkkrachten weten steevast het systeem informatief te voeden…
Tekstvakjes en stappengewijs
Het bedrijf raakt alsmaar beter gestructureerd, terwijl de appreciatie en de sfeer,
ook de banden tussen de collega’s versterken. De bestaande contactgegevens
staan mooi gegerubriceerd en opgelijst. Afwezige teamleden hoeven niet
meer zo noodzakelijk te worden opgeroepen. De nieuwe wetgeving vraagt actueel
om sur’prikkels en on’nodige workload achterwege te laten. Geen gesputter
dankzij vicepremier Petra De Sutter! Toenemend mag iédereen zich Firio voelen…
Meer nog : men gelieve mensen de overtuigde goesting te doen krijgen om elkaar
te helpen.
Het APP-systeem biedt bijzonder sterk zicht van het personeels’potentieel,
ook goed voor de HR’afdeling in het traject van de opleiding..
Liever harmonie in de ‘barak’ dan klakgooierij…
Oekraïnse inpasbaarheid
Het gewapende conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft miljoenen onschuldige
burgers ontheemd, terwijl al duizenden mensen gewond zijn geraakt of zelfs gedood.
De CEO van de gloednieuwe Firio en Eco’advies Ignace Calle heeft de volledige
functietoetsen van zijn APP en WEBSITE laten vertalen naar het Oekraïns. Het is
een Oost-Slavische taal die evenzeer wordt gesproken in Wit-Rusland, Moldavië
en Rusland zelf. De Bulgaarse vertaling zal simultaan worden opgemaakt.
Op die manier wordt getracht de werk’kans van die mensen gevoelig te verhogen.
Firio knippert als een lichtreclame aan de “voorgevel”fiche…letterlijk en figuurlijk!

Het kleurrijke mascotje schept vertakte digitale APPetijt in bedrijfsfuncties, – profielen en
duidelijkheid!

INFO : FIRIO my hero * ingace@firio.be * gsm 0477/97 97 77 * 0494/38 27 44 *

*********************

Geen reacties

Reageer