Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Kiêke.boe’werk…rond de Genkse Kiosk…

‘Kieke.boe’werk rond de Genkse Kiosk…
****
In Zwartberg daar beweegt, ’scharrelt’ en roert entwat!
Dit is géén oproep voor ‘zwartkijkers’, wèl integendeel.
Er werd in die ‘hemelse’ habitat een wijkwoonst optimaal gerenoveerd,
opgeleukt én aangenaam opgewarmd om er jongeren tussen, vooral
18 en 3O jaar over de drempel te doén stappen…richting
arbeidsmarkt.
De activatie zet er ferm de beuk in, want de aanpak is bijzonder
vernieuwend. Het ‘atelier’ zet met bijzondere aandacht in
voor opleiding, tewerkstelling én sociale integratie.
Het project heeft de Koning Boudewijnlaan, – lang leve de
Stichting! – symbolischer kan haast niét… als uitvalsbasis.

***
Kippen met ‘kop’…
MixedMenuKiosk kwam tot stand dankzij een unieke
samenwerking tussen Groep INTRO vzw, Assjette vzw, Stad
Genk, OpUnDi Genk en LA BIOMISTA/Studio Koen
Vanmechelen.
Het overduidelijk ànders aangepakte project, – voor het eerst in Vlaanderen trouwens
op dié manier – werd ondersteund door N-Power en Stad Genk.
***
Laagdrempelig…
D’n dôrpel…het is de Limburgse benaming voor ‘drempel’ van het instuifhuis op nummer 17…
‘Die meisje’ Gaye in het citees uitgedrukt zwengelt sprankelend enthousiast de buurt aan,
geflankeerd door Kim en Leander. Voor het binnen schuifelen word je uitvoerig beloond,
zoveel mocht reeds blijken op de pers’voorstelling en officiële opening.
Iedereen krijgt er een sterk welkomstgevoel en vooràl jongeren de kans om er boven zichzelf
uit te stijgen.
De samenwerkende partners doen het met concrete en diverse projecten in de buurt.
Precies in die kontekst kunnen échte ervaringen een resultaat krijgen in specifieke vaardigheden
en werkhouding. Ze kunnen helpen om vlotter te bewegen op de arbeidsmarkt.
Op de denktafel liggen reeds een project rond leder’aanpak in schoenen, kleding, paardenzadels
en onderhoud terzake. Dan zou er zich nog een héél speciaal kleinschalig, uitzoomend groenproject aandienen!?
Clusterenten
* Maryam Jamshid zegt als coördinator van Limburg Groep INTRO vzw dat de
“organisatie werkt rond persoonlijke groei in de hoop dat bestaande bedrijven er graag op inhaken”.
Het doel is een in-armen-sluitende samenwerking voor de vormingen, coachting en begeleidingen.
De aangetreden partners bundelen alvast hun krachten en expertise voor de doelgroep.
Getracht wordt om maatschappelijk kwetsbare jongeren naar werk binnen
de reguliere, hetzij sociale tewerkstelling te leiden.

* Yilmaz Kurtal vertolkt als Genks Schepen van Werk de bijzondere ambitie :
“werkzoekende jongeren in Genk vanuit het Werkstation maximaal te ondersteunen met knipoog
naar de werkgever en daar graag begrotingsgeld voor vrij te maken”…

* Burgemeester Wim Dries toonde zich trots dat het project een eerste uitwaaier is van La Biomista
met heel veel gezamelijke inhoud, wijsheid,…kiemende zaadjes…en wijkopbouw! dus ingebed in de omgeving.
Bedje helpen spreiden…
Het project’ MixedMenuKiosk is ingebed in de omgeving nabij het wereldwijd, wijs ‘gekakel’ van
La Biomista op gezag van Koen Vanmechelen. In de cluster maakt het deel uit van LaVieBreede.
Met inhoud en infrastructuur wil de, ook Firenze’kunstenaar, inspireren. Op een duurzame,
ecologische wijze wil hij de noordzone van Genk omsluiten en verbinden. Sociaal-economisch
zal de regio er wel bij varen… De lente doet veel ontluiken en de voormalige handelskernen
worden een actieve buurtkern met groene verbindingsweelde. De Zwartberg’polonaise trekt
verschillende doelgroepen mee : de inwoners van de buurt, de jongeren die deel uitmaken van
het project én de werkgevers of organisaties die interesse hebben om samen te werken.

De spanwijdte van vleugels? Denk niet alleen aan (fout zittende) vliegtuigen…maar ook
aan hersen’gedragen kippen vol gevoel met zin voor ontwerpende kunst…simpelweg
de “kunst van het leven”…(fch)
INFO : www.mixedmenukiosk.be * gaye.goktas@groepsintro.be *

Geen reacties

Reageer