Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Asperges als ‘surfmasten’ in het Limburgse KINROOI?

> Asperges als ‘surfmasten’ in het Limburgse KINROOI?

Het asperge’seizoen 2022 trekt zich ‘doorbrekend’ op gang.
In de noordoost’hoek’gemeente Kinrooi wordt toenemend gekozen voor
een totaal’beleving : het culinaire agra-toerisme, elektrische golfcars en
scooters te huren,…allemaal gekaderd binnen de Kinrooise asperge’evementen 2022.
In de omschrijving Visit Kinrooi raken de ‘minerale witstengels dus ‘royaal’ ingebed!
Het houdt geen steek?
Alhoewel élk jaar hetzelfde, of toch weer niet…de traditie van de ‘eerste steek’
geeft telkens weer variaties op het thema.
Dit jaar was een transparante, creatieve foodtruck van BelOrta neergestreken.

Maarten De Moor, directeur van LAVA sprak een sprankelend welkomstwoord uit.
Hij noemde de ‘eerste steekdag’ speciaal en zonnig. Trots en flankerend waren aanwezig
Burgemeester Jo Brouns en Schepenen, Peter Bruggen als
Provinciaal Secretaris en kortelings voorzitter Lode Ceyssens van de Boerenbond.
De traditie wil dat LAVA in naam van de aspergetelers én de Belgische
groenten- en fruitveilingen, jaarlijks de Officiële Opening van het Asperge’hoogseizoen organiseren.
Volle veldgrond…
Dit jaar speelde het ’te velde’ bij Leo & Carine Henckens-Snijkers.
De jongste weken ’nestelden’ zich al kas’asperges in de groentenpaletten,
maar de ‘volle laag’ komt aangemonsterd met de traditionele teelt in openlucht en volle grond.
Naargelang de weersomstandigheden duurt dit hoogseizoen slechts 10 weken.

Tot de zomerwende 24 juni, St.Jan in de volksmond, zijn er voldoende asperges voor iedereen met een
gemiddelde aanvoer van ongeveer 244.000 kg per week als kraakvers topproduct vanop onze Vlaamse velden!
Verleden jaar 2021 werden op de LAVA-veilingen meer dan 3,2 miljoen kg
asperges aangevoerd. Dit jaar cumuleren onze Vlaamse asperge’telers
in totaal een areaal van wel 500 ha. Jongeren beginnen ze schoorvoetend te eten en
keigoed te vinden in pasta’s en zelfs cool in pizza’s en wraps.
Liefde voor lokale topproducten en dikke appreciatie voor onze gespecialiseerde familie’bedrijven moge de simultane verloning zijn!
Steeds meer jongeren beginnen ze schoorvoetend te eten.
Ze weten asperges keigoed te behappen in pasta’s en… zelfs cool in pizza’s en wraps.

Familiaal geworteld…
Leo Henckens vertolkte de passie voor zijn bedrijf en de aspergeteelt.
De rondleiding gaf een briljante automatisering voor het uitsorteren te zien.
En dan enkele ‘uittreksels’ van teeltwijsheid : de grondkeuze, het uitsorteren,
de steektechniek…, de zwart-wit’wisselplastic…enzovoorts. De verkoop van asperges gebeurt vooral via de veiling, maar is
eveneens gekend als hoeveverkoop, naast afgeleide- en àndere streekproducten.
Poolse asperge’stekers ‘steken’ én… en evenzeer naar de kroon bij de veldwerkers.
De uitbetaling gebeurt steeds meer via de bank en digitaal.
Robots hoeven tot nader order niét te solliciteren…en Oekraïnse vluchtelingen konden in de oogstomgevingen
nog maar miniem worden ingezet.

De brochure van Visit Kinrooi geeft overigens danig wat leesvoer,… – visvoer in het absoluut hengelparadijs zélf mee brengen-,
een toeristische plattegrond, natuur- en kruiden’wandelingen, royale kinder’programma’s, uit’weidend grensoverschrijdend naar het Leudal, Genk C-mine, Maaseik..

De asperges van Kinrooi weerspiegelen zich inderdaad in het recreatiewater
en de witte zeilen! (fch)

INFO : welkom@visitkinrooi.com * 089/56 47 36 * www.lava.be 015/50 42 50 * www.flandria.be *

Geen reacties

Reageer