Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Doorvleugelende vrijheid via La Biomista in Genk

Doorvleugelende vrijheid via La Biomista in Genk

De habitat van kunstenaar Koen Vanmechelen zet krachtig in op de betekenis
van ‘vrijheid’. Het Genkse park ‘wemelt’ tussen maatschappij en ecologie.
Actueel hebben we fors na te denken over ‘herwonnen vrijheid’.
2022 nodigt ons uit om er bewust over na te denken…
In de vruchtbare zone tussen fantasie en onderzoek, kunst en wetenschap,
natuur en cultuur worden bezoekers uitgedaagd om samen de toekomst te
“verbeelden”.
Ruggespraak…
Koen ontwierp vorig jaar een campagne’beeld : een man met ontblote rug
en opgedrukt ‘Freedom’ met zijdelingse vleugels. Uiteraard had hij de pandemie
in gedachten…zonder te weten hetgeen ons Oekraïne zou brengen, ingeperst
door Rusland. Precies met vermeld beeld nodigt Vanmechelen uit tot intense dialoog.
Als evoluerend kunstwerk biedt LABIOMISTA de kans om buiten het kader te denken.

De conceptuele kunstenaar zegt dat we ontwaakt zijn in een totaal andere realiteit.
Straffer nog : er is een pandemie geweest vooraleer…de c-pandemie ons
in quarantaine’greep vatte. De vaccinaties brachten ‘mee aan’… de be’vrij’ding!
We zijn van slag omdat er precies een ‘breuk’ is ontstaan in de maatschappij.
Met Labiomista wil men verder doen nadenken over ‘wat de mens van zichzelf vindt
en over zichzelf vertelt’, over vrijheid, over hoop en generositeit, edelmoedigheid…
en vul maar aan, …vastberaden maar heel voorzichtig en bedachtzaam.
Er is begrip voor het perspectief van anderen.
De verandering leeft op onze huid én boetseert de le(d)erhuid.
Scoop op de biotoop…
Burgemeester Wim Dries : “Sinds de opening in 2019 wandelden
al meer dan 130.000 bezoekers de poorten van het 24 ha grote
‘evoluerende kunstwerk’ in Genk binnen. De opbrengsten worden
opnieuw geïnvesteerd in de publieke werking van het park
en de projecten in de buurt”.

Het seizoen loopt nog tot 6 november. Het afsluiten zal gebeuren
met een Open Studio. Er is dan gelegenheid om een kijkje
te nemen achter de schermen van ‘Battery, een ontwerp van
de Zwitserse architect Mario Botta.

La Biomista… de jùiste pista!

INFO : www.labiomista.be

Geen reacties

Reageer