Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Elke’s boek ‘Tevreden tijd’ baart… op de baren van het leven

ELKE’s BOEK ’TEVREDEN TIJD’ BAART OP DE BAREN VAN HET LEVEN

Met grote spontane dynamiek toonde Elke Gybels
zich ’schacht’plichtig (Heusden-Zolder) om een ronduit briljant boek ’Tevreden tijd’
voor te stellen.
De hoovolle avond kreeg een gouden randje door de positieve noten,
gebracht door Rocco Difuri en Belinda Daniëls.
Het muzikale werd ingezet met, – kan men zich ‘inbeelden’- IMAGINE…van The Beatles!?
Elke vertolkte vol enthousiasme veel inpasbare perspectief’praat…
zoals hoop, ont’moeten, ont’wikkelen, verbondenheid
De sprankelende voordrachtavond werd doorspekt met beeldspraak
richting een donut’ring, krachten,… gegrepen uit het leven zoals het is.
Hoopverleners
Nà een warm welkom van uitgever Niels Janssens maakte de wervelende
moderator Elke, voor ‘elk wat wils’, een tijdreis doorheen het boek,…
De auteur gidste de aanwezigen op een creatieve en beklijvende manier
langsheen de belangrijkste begrippen van werken in volle perspectief.

In het Muze’kaffee nabij het Schachtplein (Heusden-Zolder) kon er nog ferm worden nageklonken op een tevreden tijd.
Ook de styling zat compleet mee…met petit beurre’gebak, de blonde Chouffe’kes,
een ‘werkbeurs’ met goudsnippers…
En dan dàt boek…
Tevreden tijd blijkt een opperboek als ‘Handreiking voor perspectieve gesprekken’.
We plukken er lukraak, alhoewel…(?) enkele quotes uit. ’Niet weten’ wil niet
zeggen ’niks weten’. Iedereen mag trouwens van zichzelf een sterkte-zwakte’analyse
maken. Zaak alléén is ‘het’ van zich zichzelf te (willen) weten.
Een goede samenwerkings’relatie veronderstelt transparantie, echtheid, gelijkwaardigheid,
partnerschap, vertrouwen…maar ook persoons’factoren, model’aspecten, verwachtingen
en zelfs schijn’inbreng. Dit laatste begrip doelt op ‘de placebo’ in vaktaal!
Wanneer iemand de hoop koestert om iets in de toekomst te kunnen bereiken, stijgen zijn kansen opdat het werkelijkheid wordt. ‘Dopamine’ in de hersenen zet aan tot actie om de
verwachting van beterschap en vooruitgang tot resultaat te brengen. Zélfhelpcapaciteiten!

Een speelklomp van een (hànd-)boek als aanrader voor waarlijk àlle menselijke verhoudingen, hulpverleners, artsen, zorgcentra…zélfs als ‘evolutie’publicatie voor zelf’therapie. En met permissie gezegd : het boek mag mee in het reiskoffer om
te onthaasten en te verlangzamen… Plukjes leesstof vallen geestknedend en/of gevoelsmatig te vatten…zelfs met kwartszand van de Maas tussen de tenen.
Zugabe mit Sahne?
WOENSDAG 28 JUNI zal Elke Gybels in haar UCLL-anker’instelling te Diepenbeek een
uitdieping verzorgen die beslist oratorisch zeer sterk zal zijn.
Het is eigenlijk een infodag voor mensen die interesse hebben in een jaaropleiding Oplossingsgericht/Perspectiefgericht werken.

’Niettemin’steekt er in het boek ’Tevreden tijd’ voor elk-wat-wils…op ‘zegen van hoop’! (fch)

INFO : elke@decontent.be * cami.vanstapel@lannoocompus.be,

https://www.ucll.be/nl/postgraduaat/oplossingsgericht-begeleiden-en-hulpverlenen/boekvoorstelling-en-infomoment

Geen reacties

Reageer