Frank Craemers / 418 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Wat met de ‘uitbraak’verzekering van Ageas.

Wat met de ‘uitbraak’verzekering van Ageas?

Kort bij het Brouckèreplein te Brussel had het Ageas Club Event plaats,
de locatie nog versterkt door de Markiesstraat en de Nieuwbrug,
een ware AG-campus met prachtig ingericht auditorium.

Het was zowaar fysiek-functioneel een héle ‘herademende’ belevenis!
Aja, …en daar waren ook ‘cijfers’ mee gemoeid.
Samengevat kregen de vele aanwezigen solide verzekerings’resultaten
te zien, uitgaande van de schade- en de levensverzekeringen…
‘Groene balkjes’ bij de powerpoint’voorstelling weerspiegelden veel ‘stabiel goeds’.
Door de “huisarresten” de jongste twee jaren waren er minder arbeids’ongevallen,
ook minder op de weg van en naar het werk.
Azië is gedifferentieerd in 2 regio’s en ook dàt heeft zijn konsekwenties bij het
debiteren van de overigens bijzonder goéde resultaten. Ook Engeland, de UK
zeg maar, is evenzeer vrij solied geworden.
Het is meer nog een symbolische plaats daar voor opleiding, betrokkenheid van
de medewerkers en zomeer.
Tevredenheid voor de Ageas’club

CEO HANS DE CUYPER : “We maken onze beloften waar, alle doelstellingen behaald.
Onze huidige voetafdruk profiteert optimaal van de groei in Azië.
Steeds meer mensen en ondernemingen vertrouwen op Ageas.
Duurzame en toekomstgerichte keuzes.

Ageas herinnert er nogmaals aan dat we in zeer turbulente tijden leven.
De pandemie beheerste ruim twee jaar ons leven en werd zopas grotendeels
onder controle gebracht. Het collectieve schild werd opgebouwd,…maar
het virus is niét weg! Het gewapende conflict aan de Europese landsgrenzen
veroorzaakt meer dan grote deining in onze maatschappij.
Gelijktijdig woekert een inflatie, the volatile financial markets en de klimaat-
veranderingen vragen om onze grote aandacht en bezorgdheid en méér nog
vooruit te denken.
Verzekerings’mix

Niet alleen de producten en investeringen, maar de omgevings’diversificatie,
en meer nog, ‘het willen weten waar Ageas actief wil zijn en opereren’ zijn
bepalend.

Met Impact 2024 wil het management de verzekerings’business in de landen van Azië
verder ontwikkelen met de bedoeling héél het potentieel er uit te halen.
Met de cluster leven, schade en gezondheid overtuigt Ageas om een mooie mix
in assurance’huis te hebben. Het management toont zich tevreden met de diverse
markten. De duurzame groeistrategie voor 2024 hoort dat nogmaals te ‘bekronen’.
Verder zal worden ingezet op nieuwe groeimotoren : het digitale platform, gezondheid,
preventie in het kader van ‘levensverzekering’, het herverzekeren…
Potentie in Azië

De MD for ASia FILIP COREMANS sprak zich met ondersteunende, overtuigende slides uit
over 20 jaar waarde’creatie in Azië. Hij wees op de geleidelijke verhoging van de opwaartse dividentstroom sinds 2005. Het heeft gecorreleerd ook te maken met bedrijven op verschillende niveaus van ontwikkeling…

Ageas in z’n uitdein’sas!

INFO : club@ageas.com

Geen reacties

Reageer