Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

DUIDING, DOELEN EN ACCENTEN VOOR HET 21-JULI’KONINGSDEFILE..

DUIDING, DOELEN EN ACCENTEN VOOR HET 21-JULI’KONINGSDEFILE..
Een uitgebreide cluster van verantwoordelijken voor de Nationale Feestdag ’troepte’
samen in het War Heritage Museum op de ‘Cinquentenair’ te Brussel.
Minister van Binnenlandse zaken ANNELIES VERLINDEN toonde zich trots voor de
eerste maal het feest te kunnen bijwonen. Traditie en vernieuwingen zullen dit jaar
de feestelijke atmosfeer bepalen. Zij die onafgebroken werken aan de veiligheid
van de burgers krijgen dankend eerbetoon…
Tijdens de optocht zullen Defensie en de Federale Politie een dynamische demonstratie
geven op het Paleizenplein, in de optocht vervat de Douane, de Civiele bescherming…,
militaire muziekkapellen, vredesbewegingen, delegaties van buitenlandse missies.
Op de Kleine Zavel wordt een groot veiligheidsdorp uitgerold met folders,
aanwervingsdiensten, gadgets, simulaties en demonstraties…
De Muziekkapel van de Gidsen zal inzetten met de Brabançonne bij aankomst van de
Koning, het défilé muzikaal begeleiden met ondermeer de pittige Mars van de Militaire School.
‘Roekies’ niet roekeloos!
Minister van Defensie LUDIVINE DEDONDER kon de militaire parade toelichten.
Dit jaar bestaan de speciale eenheden van de Federale Politie 50 jaar en de lokale
politiezones 20 jaar. Naar goéde gewoonte krijgt de jeugd een bijzondere plaats.
De kadetten van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene nemen deel aan het défilé.
De Rookies hebben een inleefstage gelopen bij verschillende diensten. Zij sluiten
marcherend af… Het zijn nieuw aantredende jongelingen, ten onrechte ‘groentjes’ genoemd.
Op de tribune nemen 50 ‘Be Heroes’ plaats. Samen met zij die hen nomineerden
zullen ze het Défilé mogen aanschouwen. Er zijn de vrijwilligers van de overstromingen,
de mensen die hun hart en hun huizen open stelden voor de Oekraïnse vluchtelingen.
Begin september zal Koning Filip trouwens een 7-tal duo’s ontvangen.
De vrijwilligers van het Rode Kruis zullen uiteraard aanwezig zijn… en preventerend water
uitdelen.
Klapperend vuurwerk…
Het feest in het park wordt opnieuw georganiseerd. Er zijn ludieke, folkloristische,
ambachtelijke en degustieve aktivtiteiten, vervuld van animatie en ambiance.
L’apero National is helemaal nieuw. Horeca’uitbaters kunnen de concerten
en de festiviteiten via schermen projecteren.
’s Avonds brengen verschillende Belgische artiesten uit ons land een concert in
het Jubelpark. Op de affiche : Coely, Destadsbader, Adama, Laura, Tesora,
Henri PFR en Jérémie Makiese. Daarna volgt een DJ-set.

Minister van Defensie LUDIVINE DEDONDER kon de militaire parade toelichten.
De verschillende eenheden zullen voorbij marcheren of het rollend materieel
vertonen. Er is een luchtdefilé met kleurende tricolores.

’s Avonds is er het grote apotheose’vuurwerk…bekronend de 21 juli’viering,
zeg maar de Nationale Feestdag! (fch)

Geen reacties

Reageer