Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

COMPLETE >> ‘Belgian Air Force’ bekrachtigd door prachtpublicatie…

‘BELGIAN AIR FORCE’ BEKRACHTIGD DOOR PRACHTPUBLICATIE…

Een briljante, oerdegelijke publicatie “AIRCRAFT OF THE BELGIAN AIR FORCE”…koos het luchtruim en dit naar aanleiding van het 75 jarig bestaan.

Reeds in 1887 wist het Belgisch Leger lucht’ballonnen te gebruiken, maar de aankoop van een eerste vliegtuig, een Farman HF3 in 1909 was de start van de militaire vliegvaart. Georges Nélis wist
als eerste het brevet van piloot te behalen.
Nélis stond evenzeer mee aan de wieg van verschillende Belgische, burgerlijke luchtvaartbedrijven
zoals SABCA en Sneta, het latere Sabena.
Het 1e Escadrille is nog àltijd aktief op de F16.
Tijdens de “Groote Oorlog” wisten zich verschillende belgen te onderscheiden.
Klein, betrouwbaar én…invoegbaar
In 1946 besloot de Regering om een afzonderlijke luchtmacht op te richten. In 1940 wisten
enkele vliegtuigen reeds bruggen van het Albertkanaal te doen instorten om de oprukkende
Duitse troepen te vertragen.
In de oorlogsjaren waagden verschillende Belgen de oversteek naar Engeland om zich bij de Royal Air Force te voegen.
Met hun Hurricanes en Spitfires vlogen ze aan de zijde van de R.A.F. in ’the Battle of Britain’ en
namen onder meer deel aan de landing in Normandië in juni ’44.
Eigen Belgische Luchtmacht…
Na het einde van de oorlog zullen de R.A.F.-squadrons 349 en 350 de ruggengraat vormen van de nieuw op te richten Luchtmacht.
Dan volgt een verhaal van Spitfires, Mosquito’s, DC-3 Dakota’s…
In het kader van het Mutual Defence Aid Programma door de Verenigde Staten rust onze Luchtmacht de wings aan jachtbommenwerpers met 234 F-84 en F84G Thunderjets voor Kleine Brogel,
Florennes en Bierset.
Vanaf de vijftiger jaren onderhouden we de 37 splinternieuwe C-119 Flying Boxars.
De vliegopleiding voltrekt zich vaak in Belgisch Congo en er wordt een moderne vliegbasis
gebouwd in Kamina.
Aircraft en toekomst…
In de tussentijd verschjnen in ons eigen luchtruim de eerste supersonische straaljagers met
pijlvleutel, de F-84 Thunderstreaks en Hawker Hunters.
De Seaking heeft een afspraak met de geschiedenis op 6 maart 1967 wanneer de Herald of
Free Enterprise bij het uitvaren van de kust van Zeebrugge kapseist.
In januari 1979 landt de eerste F-16 op het vliegveld van Beauvechain.
De jongste twee decennia was er veelal deelname aan operaties voor vrede en veiligheid :
Bosnië, Kosovo, Afghanistan…
Eind 2019 zet de Regering ook het licht op groen voor de verwerving van 2 systemen
met elk 2 MQ-9B onbegende vliegtuigen.
Stèrke, veelzijdige content
Het boek werd geschreven in 3 talen (Nederlands, Frans & Engels) en vertoont prachtige illustraties.
Het geeft op een boeiende en dynamische manier een overzicht van àlle toestellen die sinds de oprichting van de Luchtmacht hebben gevlogen, zowel vliegtuigen als helikopters.
110 kleurenprofielen geven een terugblik op 75 jaar luchtmacht én kijken al evenzeer vooruit naar
de toekomst.
Zijn Majesteit Koning Filip schreef een inleidende boodschap en generaal-majoor Thiery Dupont
vertolkte het voorwoord.
Dit is het eerste complete naslagwerk gemaakt in meer dan 30 jaar en geeft een overzicht van de geschiedenis van de Belgische Luchtmacht.
Het werd geschreven door Kurt Verwilligen en Nicolas Deboeck.
Graag de hoogste onderscheidingen voor de intake, research, redactie, illustraties, veelzijdigheid…
De boekvoorstelling werd opgezet, – een betere cadrage kan niet – in het Koninklijk Legermuseum,
Jubelpark te Brussel; zie verder de Standaard Boekhandel en het luchtz’werk’…

Middels het boekwerk gaat het om ware ‘hoogvliegers’ van de Belgian Air Force! (fch)
INFO : mail@bookwhen.com * press@mil.be *

Geen reacties

Reageer