Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Show, schouw en slow op de ‘Koninklijke’Nationale Feestdag 2023

*******

Brussel barste op de Nationale Feestdag uit haar voegen,

tricolore, Mediterraan en zelfs mondiaal gestipt.

Het megafeest liet zich bijtijds aanrollen wegens Koning

Filip 10 jaar op de troon.  Het Koninklijk Paleis toonde

zich ‘ingepakt’ met een reuzebanner wegens ingrijpende

bouwwerken. 

Als het Harmonieorkest van de gidsen spelend voorbij komt, 

raakt de organisatie verweg in ‘close protection’, waarbij het

vaandrig van de Koning wordt geplaatst.

Een ‘alziende’ politiehelikopter met argusogen ‘zweeft’ door de lucht.

Prachtige militaire marsen kreeg je te horen, waaronder deze

van de Koninklijke Militaire School, …De Mars van de Parachutisten…enzomeer.  Volgend jaar ‘Defilé 2024’ een lijstje via de toegewijde communicatiedienst onder leiding van Mevrouw Cantryn opvragen.

Het lijkt erop dat vroeger meer excellenties werden voorgereden 

in plaats van aantreden.  

Mogelijk laat de klimaatverandering ‘meerderen’ stapsgewijze

naar hun plaats schrijden.

“Huiveringwekkend demogevoel”?

De tussentitel lijkt zowat in tegenspraak, alhoewel…

Ter hoogte van de clustertribunes werd vertoond hoe

een gijzeling wordt aangepakt bij wijze van demonstratie.

Dit jaar werd ze uitgevoerd door het Special Operations Regiment

van de Landcomponent met steun van de Luchtcomponent.

In serie gekoppeld zie je het militair defilé te voet, gemotoriseerd,

de Geïntegreerde Politie, de Civiele Veiligheid, FOD Volksgezondheid, Douane, Rode Kruis Vlaanderen…

En ook de F35 in opvolging van de F16 kondigde zich aan bij

het luchtdefilé.

Voor het eerst paradeerden twee kinderen van Filip en Mathilde mee onder de muts van de Koninklijke Militaire School.

Luitenant-generaal Marc Thys, vice-stafchef van het Belgische

leger oppert dat onze eenheden tegen 2040 best 40.000 genners zouden tellen.

Tot slot werd een bijzonder prachtige hymne gespeeld,

speciaal gecomponeerd omwille van 10 jaar Koningsschap.

Er zit nog heel subtiel een verwevenheid van de Brabançonne

in vervat. 

Frietjes, zoetjes en biertjes

Het Feest in de Warande is zoals altijd veelzijdig en indrukwekkend.  In de ochtenduren wist Minister Annelies Verlinden en àndere excellenties de frietjes met mayonaise

alvast te appreciëren.

In de aanloop naar de Nationale Feestdag reikte koning Filip

ook adellijke titels en eretekens uit. Voormalig VRT-nieuwsanker Martine Tanghe, die in 2020 met pensioen ging is een van de zes

nieuwe commandeurs in de kroonorde.

’s Ochtends was er het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.  Ook Koning Albert II en Koningin Paola waren aanwezig.  Filips’ koningstoespraak daags voordien

handelde over de voorbije en lopende crisissen en de uitdagingen voor de toekomst.

In de avonduren traden tal van Belgische artiesten op onder wie Camille, Loïc, Nottet, Ozark Henry, Gustaph, Paul Michiels, Axel Red en Daan.  Een veelbelovend concert met vuurwerk voltrok zich in perspectief van  2030 in het ‘Cinquantenaire’Jubelpark.

Tegen ’slapenstijd’ sloot de show af met licht en lasers! (fch)

INFO :  www.2107.be

Geen reacties

Reageer