Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

’Natuur’brood met een knipoog naar de wolf…

Er ‘mangelde’ zich een nieuw brood binnen het diverse en rijke aanbod

van onze Vlaamse streekcultuur. Je kan er à limité de tanden in

zetten. De menselijke maaltanden worden bij deze in ere hersteld.

En meer nog : tel maar dat het deels ‘patiëntenstoppend’ (voor internisten )zal werken.

Er wordt immers in de kaart gespeeld van vzw Stop darmkanker. “Smakelijki”

dokter Colement, haast, – eerbiedig bedoeld – klinkend als ‘colon’…

Het uitgangspunt : enkel ambachtelijk bakkers zullen zich

roeren in vermeld ‘wolvenbrood’, uitzonderlijk nog eens ‘Brood’

met een hoofdletter te schrijven.   

Wilsbeschikkend…

Het is createur Etienne Wils die in de apotheose van zijn carrière een

‘WOLVENBROOD’ ontwikkelde en aansluitend een “WOLVENTAART” op de markt

bracht.  Hijzelf verklaart immer de tafel te verlaten met nog een zweempje

‘appetijt’. Al te veel mensen in West-Europa lijden aan overgewicht

door compleet verkeerde voedingspatronen.

Hij bracht, verankerd in Heusden-Zolder  indertijd de Smurfentaart in de running

wereldwijd… maar ook die is nog lang niet ‘uitgezongen’.

Enkel ’s lands ambachtelijke bakkers krijgen de cluster van grondstoffen aangeboden vanwege ’Natuur’ artisanale bakkerijproducten. 

Ze worden gevat in zakken van 25 kgr, vervuld van kwaliteitszaden en granen.

Jaren research, studeren, informeren, experimenteren…zijn er aan vooraf gegaan.

Ruim 50 jaar is de ‘wilskrachtige’ Etienne met zoon Dennis in zijn voetsporen toeleverancier  van grondstoffen aan ambachtelijke bakkers.

Etienne Wils is een absolute propagandist van een gezonde en evenwichtige

voeding,  milieumens in het groen én…op de golfgreen.

Diëtisch…

Een boefke brood vraagt je, niet lachen (!?) een zandloper op de ontbijttafel 

te zetten en goed te kauwen, tijd nodig om het getal gebruikte granen

op te sommen. 

Het brood is een ietsepietsje duurder, maar waar kan je nog lekkerte’brood

kopen dat niet zo nodig beleg behoeft?  Speekselklieren blijven niet langer

werkloos en de verterings’enzymen houden hun functie.

WIe droomt er niet van om een briljante bloedspiegel te hebben

en dokterspecialisten voor kwalen allerlei buiten spel te houden

dankzij een voorbeeldig voedingspatroon?  Maagdarmelijke

luxe en een keurige glycaemie worden nagestreefd met een goed

rapport van ‘anale uitwaseming’.  Er is oog voor de lelijke LDL-cholesterol.

Brood betekent vitamine B en zemelen managen een evenwichtige spijsvertering.

Met een kartelmes laat zich het wolvenbrood dus ‘aan twee kanten’ snijden en in

wel 13 kwaliteitsgranen, zaden en ingrediënten.  Smaaklekkerte gegarandeerd!

Wolfproef

Als je over de wolf spreekt dan zie je … zijn ‘benaamde taart’.

Daar was laatst een wolfje Loos?  Die Jan van vzw Welkom Wolf

spreekt over wolfproef… Wolven(s)taart….

Jan Loos van Bescherm Wolf en Landschap vzw is wolvenexpert en

komt ter plaatse in het (Limburgse) land om de mensen met d(r)aadkracht

bij te staan. Graag geen arme schapen, gestripte pony’s, kleinveebrokken…  

meer te bespeuren!?

Toeleverancier ’Natuur’ stort trouwens  een percentage van de omzet

aan het fonds dat beheerd zal worden door de vzw en zowel de

wolf als de kleinveehouders ten goede zal komen.

Tegensprekend dier…

De wolf is sinds kort opnieuw manifest aanwezig in vrije natuur,

vooral in Limburg.  Het heeft geleid tot nogal wat antagonisme.  

Natuur-wolf-bakker wordt gezien als een sterke driehoeksverhouding in

de groene en dorpse omgevingen.

Tot slot  is er nog rugdekking van Peter Nulens van de redactieraad

‘Onze bakpassie’ en de Bakkersfederatie Vlaanderen,

temeer “tegen grote ovens kunt ge toch niet gapen

”!  (fch)

Geen reacties

Reageer