Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

LIMBURGS CARNAVAL… met LIVEKE de beuk en Buckinx erin!

****11 november? De kanonnen horen te ‘zwijgen’, zélfs met terugwerkende kracht!Eén uitzondering : het confetti’kanon van het carnaval,laat de guirlandes maar slingeren.Mondiaal  klinkt het wel cynisch, …de ‘karamellen’ aan carnavalsvreugde mogen zich ontplooien.De elfde om elf-na-elf…weet je wel aan het Pumpke in Maasmechelen, maar traditioneel in heel het Maas-Rijnlandse gebied.Het Heilig Wammes van Maaseyck verspreide de carnavaleskebriefing in  het volksculturele dialect en aan de andere bladzijde inhet A(lgemeen ) N(ederlands). En de Blauwe Schuit uit Heerlen 

kwam volgens watermerk aangetold, zowaar een opsteker.***** ANKE als carnavals’anker’2024.Einde deze week op vrijdag 17 november zal Anke Buckinxde “Bronsgroene Leeuw” in ontvangst nemen,geldend als de hoogste Limburgse Carnavalsorde.

Zij heeft een imago van spring-in-het-veld, knipoog naar carnavals’schlagers? Ze is columnist, mediafiguur, presentator en radiomaker.De onderscheiding wordt haar toegekend als waardering voor haarhartelijkheid, vriendelijke persoonlijkheid én, voor het promotenvan het Limburggevoel op Joe FM, carnavalesk en soms arabeskvanop de redactie’desk.***** Tussen scepter en hamer…Thierry Germeys waagt zich niet op glad ijs…maar op eendriekleurig biljart ’parcours : geel-groen-rood…de karakteristieke 

carnavalskleuren.Hij lanceert zich als de nieuw aangetreden president van LIVEKE, dé Limburgse Vereniging van carnavalsverenigingen. Hij weet zich ‘opbellend’ gekostumeerd door, 

nobel bedoeld, zijn Westvlaamse hopbel…
Bijzonder verdienstelijk was, oprukkend naar het 11de jaar 

Freddy Corstjens.  

Hij speelde vooral ‘de grensinschrijdende carnavalskaart’ en zette ‘begrijpelijk’ strategische, promotionele stappen voorwaarts met LIVEKE.  

Speciaal kreeg de radiozender KLARA nog het thema ‘carnavaleske concertmuziek’ ingefluisterd,  zelfde perron maar op hetàndere spoor van de originele, authentieke karnavals’schlagers.Dirigent Ludo Claesen, ondernemend voor de ‘Carnavalsconcerten’en André Rieux zullen het als muziek in de oren klinken.Daarbij speelt nog het onderscheid tussen karnaval van Rio de Janeiro, de  

Aalsterse uitvergrote wegens… kort bij de BrusselseTV-zenders én, …tot slot de grote geografische carnavalszonein Limburg én omheen! ***** Limburgse vergendering…Alle Limburgse carnavalsverenigingen zullen dus op vrijdageerstkomend niét ‘kneuterig’ verzamelen in De Tentakel teZonhoven.De uitreiking aan Anke Buckinx zal zich voltrekken in de namiddagtijdens een besloten academische zitting ten gemeentehuize?Tijdens het avondprogramma zal ze nog een oorkonde in ontvangstmogen nemen.  Het avondprogramma is vrij toegankelijk.
Gouverneur Jos Lantmeeters is sinds het Carnavalsseizoen 2021-2022 de Beschermheer van Liveke.Op Carnavalsgebied is Limburg immers dé toonaangevendeProvincie in Vlaanderen.Liveke beschouwt het als één van haar hoofdoprachten deLimburgse carnavalsverenigingen én andere fijn te latensamenwerken.Daarbij hoort er over gewaakt te worden dat de Neder-Rijnlandsezeg maar vervat de Maas-Rijnlandse Carnavalstradities gevolgden bewaard blijven.  Zie de publicaties want de profilering enopsommingen zijn lang : ontstaan, rituelen, symboliek…etc.Dit gedachtengoed wordt door onze Gouwheer sterk gewaardeerden tevens omschreven.Hij geniét dan ook de rugdekking van een actuele bannermet veelkleurige aanduidingen, het Limburgse wapenschild vervat!*****  Limburgse carnavals’schlagersEn dan is er nog Carnavallissima in Bree.Kapelaan Wim Simonszal er namens de Zonneridders optreden einde november.

De christelijke traditie en het ontstaanwordt in deze bestendigd, dus na Aswoensdag (mèt haringhappen)vasten (!) 40 dagen lang.  Een dagelijkse zonde nog op Halfvastenin Maaseik en Hasselt weze uitgezonderd.
In Sint-Truiden scherpen ze de carnavals’appetijt aan met de eerste ‘carnavalsapp’.Genk weet zich met de Orde van de Spasbinken te verblijdenmet het 5 x 11-jarig bestaan, zowaar het mysterieus-curieuse getal.De Koninklijke Orde Van ’t Klaeverblât roert zich al genderend,want verleden jaar werd een jeugdprinses aan boord van de optochtwagen gehesen.  Een prinses carnaval zit er, – een ware primeur in de provincie Limburg – zo wordt 

gefluisterd, aan te komen?
Laup noa de pomp met diêj kanons’schoten … langs de weustekroam? 

Praktisch

Aanvang : 20u55
Uitreiking Bronsgroene Leeuw : ca 21u11
Locatie : Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven Contact Liveke : Thierry Germeys (President), tel +32(0)499/97 46 85,  Of via mail : thierry.germeys@liveke.be

Geen reacties

Reageer