Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

EUROPEES PARLEMENTSBEZOEK VERANTWOORD EN  GEWETTIGD…

****

Een sterke 13-koppige ledendelegatie had tijd veil om af te stappen op de Agora ‘Simone Veil’ 

nabij het Europees Parlement, een site met stringente veiligheidscontroles.

De AGRIBUSINESSCLUB wist daarbij weeral een sterk evenement te programmeren binnen

een sterke ’topic’lijst voor 2024.

**** Candle in de wind

Terplaatse zou de groep worden ontvangen door MEP Tom Vandenkendelaere.

Hij wist op een onderhoudende en  ‘wijze vol bevordering van inzicht’ te duiden hoe het

Europees Parlement functioneert.  Functioneel werd het gezelschap begeleid door

assistente Laura Willekens met achtergrond van internationaal business’juriste.

**** Landenclusters

Er is het getal van 27 lidstaten met clusters van fracties met hun dito parlementsleden.

Ze strekken zich uit van extreem links tot extreem rechts.

Spreek daarbij van een Europese  Commissie… maar niet over Regering.

Er is evenmin een vaste meerderheid en oppositie.

Je hebt er steeds te doen met een landenblok en al evenzeer de schaalgrootte,

bijvoorbeeld neem nu dossiers voor de afzet van land- en tuinbouwproducten.

De ‘landbouwcommissie’ kent bijvoorbeld als dragers de ministers terzake.

Er spelen veel ’spankrachten’ mee zoals mediterraan, noordelijk, oostwaarts

… zo konden we begrijpen uit het betoog en de duiding van Parlementslid

Vandenkendelaere.

**** Europese spanwijdte

Dus de ‘mechanismen’ die leiden tot de besluitvorming en hoe de wetgeving tot

stand komt… zijn toch enigzins anders dan in ons Federaal Parlement en de

Vlaamse Regering.

Moeilijke debatten slaan op bijvoorbeeld de natuurherstelwet, emissies, dierlijk mest

of… een andere materie zoals het migratie’dossier.

Een bijzondere moeilijkheid blijkt te zijn om empathisch andere Europese parlementsleden

van ‘iets’ te overtuigen.  Precies dàt heeft dan weer te maken met betrokkenheid, habitat’kennis

of ’s lands gevoeligheden… of nog sterker gesteld :  precieze kennis van en inzicht in het

casuïstieke dossier.

Dus, het kan al eens ’spaak’ lopen nabij de Spaakvleugel…van het Europees Parlementsgebouw.

Het was voor de Agribusiness’club een ‘rijkelijke’, cognitieve ovale tafel daar in het Europees Parlement…  

Het bood de ideale gelegenheid om rondgeleid te worden door een kenner en vragen over

voedselzekerheid, landbouw en eerlijke prijzen te stellen.

Tom Vandenkendelaere is lid van het Europees parlement voor CD&V.

**** Nu, so what!  Nog tot einde juni is België Europees voorzitter.

Noteer vandaag, 9 mei is het  Europadag.  In meer dan 60 steden  in heel Europa, waaronder

Leuven en Brussel zullen op symbolische plaatsen boodschappen worden weer gegeven.

Burgers worden hierbij opgeroepen om te stemmen, precies één maand voor de Europese

verkiezingen.  

In België wordt de gevel van het stadhuis te Leuven ’s avonds verlicht in de kleuren van

de Europese vlag.Morgen zal de campagne’visual “Gebruik je stem” worden geprojecteerd

op het stadhuis van Brussel op de Grote Markt.  Andere gemeenten doen mee, zoals

Rossignol in de provincie Luxemburg waar het kasteel in Europese kleuren wordt gehuld.

Volg in de media het gegeven dat nog andere belangrijke gebouwen en monumenten deelnemen

zoals de Arc de Triomph in Parijs, het Colosseum te Rome, …Dublin, Bratislava enzomeer.

Europadag (9 mei) is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. De datum markeert

de verjaardag van de historische  Schuman-verklaring.  Daarin pleite Schuman voor een nieuwe

vorm van politieke samenwerking in Europa die oorlog tussen de Europese naties ondenkbaar

zou maken.  Zijn voorstel wordt gezien als de eerste aanzet tot wat later de Europese Unie

zou worden.

Met de festiviteiten wil het Europese Parlement samen met de nationale en lokale overheden

ruim 440 miljoen Europese burgers informeren over het belang van van deze Europese 

verkiezingen voor ieders toekomst.

**** Agribusiness’programmatie 2024 

Mevrouw Hilde De Wachter wist als Storytelling strategist met afstandsbediening het verloop in goede banen te sturen. 

Ook de andere events voor 2024 liggen vast. In oktober zal broeierij Ghekiere en een waterstofproject van KIOZ worden bezocht.  

Het derde event is een bezoek aan de enige gambakwekerij van België, Erics gamba’s in

Ternat.

De Agribusinessclub is een professionele netwerkorganisatie voor de relevante erfbetreder.

Er is geen koetje bond… of er is een vlekje aan!?  

Precies daarom :  ruimte voor debat, betrachting en business…

INFO :  www.agribusinessclub.be,  * info@agribusinessclub.be.

Geen reacties

Reageer