Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed
-> Genk vonkt op ZONDAG 29 AUGUSTUS het Belgisch Kampioenschap Barbecue aan. De veelzijdige culinaire tweedaagse zal vanaf ZATERDAG 2 dagen het Stadsplein overgeuren. Vanaf 16 uur zal een gepaste landbouw’voedingsoptocht door het centrum trekken met huifkarren, “paarse koeien en pizzabomen”, … een promo’optocht met àlle deelnemende ploegen, sprankelend van animatie en ambiance.  Aan de […]