Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Genkse Booster op de Rooster

-> Genk vonkt op ZONDAG 29 AUGUSTUS het Belgisch Kampioenschap Barbecue aan. De veelzijdige culinaire tweedaagse zal vanaf ZATERDAG 2 dagen het Stadsplein overgeuren.
Vanaf 16 uur zal een gepaste landbouw’voedingsoptocht door het centrum trekken met huifkarren, “paarse koeien en pizzabomen”, … een promo’optocht met àlle deelnemende ploegen, sprankelend van animatie en ambiance.  Aan de professionele jury worden zondag een visgerecht(wilde zeebaars), een panklaar kipgerecht, een varkensvleesgerecht en een rundvleesgerecht (entrecôte) aangereikt.  Het dessert is reglementair  gebaseerd op Loons-Limburgse stroop.
De voedselhygiënische HACCPelregels worden strikt gerespecteerd.    De nieuwe barbecue’technologie zal aan het publiek worden getoond en datzelfde publiek mag ook een prijs toekennen. De demo’s bedoelen ook barbecue’kunde en creativiteit
bij te brengen.  Voor de  ‘kluivende’ kinderen is tussendoor veelzijdige animatie, muziek en dans, exotisch anananassap…
De practische organisatie is in handen van Lavida Latina in samenspraak met de Belgian Barbecue Association en de
immer bruisende stad Genk.  De BBQ-ploegen strijden met de voedselkorf, kwaliteitsvlees, borden en gepaste materialen
voor de titel van Belgisch Kampioen barbecuen.  In élke cultuur staan muziek, dans en lekker eten centraal.
De opbrengst zal worden overgeschreven naar Bomoko vzw om kansarme jongeren te helpen en de Polar Conservation
Organisation voor het duurzaam behoud van de poolgebieden. Antarctica weerspiegelt een fascinerende heldengeschiedenis, een dierenrijkdom en rijkt Genk de hand om CO2-neutraal te blijven. Genk overroostert weer zichzelf!
INFO : www.BKBBQ.be – tel. 0475/84 68 11 (fch)

Geen reacties

Reageer