Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

BURGERENDE PUBERS IN VLAANDEREN

-> Scholieren houden niet zozeer van de veelkleurige samenleving en allochtonen… Thuis spreken ze misschien wel over spellekes, piercings, tatoeages,  make up… maar zélden over politiek, de samenleving of de evoluties in de maatschappij.  Dàt is zowat de conclusie van een kolossaal grootschalig wereldonderzoek, ook in Vlaanderen.  ICCS is de naam van het internationaal vergelijkend onderzoek naar “de wakkere burgers”, burgerzin en opvoeding in dié richting. Het werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Antwerpen. Onderwijs in Vlaanderen doet het goed om ‘kennis over te brengen’, maar véél minder in het ‘aanpraten’ van democratie en sociale houdingen bij jongeren.  Leerkrachten bekommeren zich wèl om het milieu, de duurzaamheid, … maar leerzwichten geven minder om kennis over rechten en plichten van burgers bij te brengen.  Het onderzoek peilde naar de bekwaamheid van jongeren om te redeneren, hun waarden en houdingen allerlei.. Vlaanderen scoort zowat gemiddeld in West-Europa als het aankomt
op kennis van het burgerschap, vertrouwen in politiek, man-vrouw’verhoudingen.  De leerlingen zijn minder geneigd
zich kandidaat te stellen voor schoolverkiezing of om een televisie’debat te volgen.  Ze onderschatten ook hun eigen
capaciteiten om politiek te begrijpen en er actief aan deel te nemen.  Ze voelen er niet veel voor om lid te worden van
een politieke partij of om een lezersbrief te schrijven over sociale of politieke kwesties.  De onderzoekers zien een
oplossing in de verlenging van de lerarenopleiding.  In Vlaanderen kan je naar het secundair onderwijs na de lagere
school succesrijk te hebben afgerond. In àndere landen lijkt de overvloei automatisch beter te kunnen omdat leerlingen
met leerproblemen waarschijnlijk beter werden gevolgd.  De belangrijkste bevindingen in de perstekst kunnen we oplijsten als volgt :  zéér  sterke wetenschappelijke en sociologische verklaringen voor de Vlaamse positie, stevige informatie over ‘opvoeden tot burgers’ op school,… en wat daar precies mee bedoeld wordt, het belang van kennis, de vaardigheden en de bereid- heid om actief deel te nemen aan het politieke systeem… met vooràl de democratische waarden.  Conclusie :
het volk kan regeren… te beginnen bij de jongeren!  Het kader van de schoolomgeving wordt als uiterst belangrijk aangestipt.
Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil vooràl op korte termijn de leerlingen’deelname versterken.
Hij wil een master’ruggegraat instellen naast leraars met bachelor’diploma in het lager onderwijs.
INFO :   www.ond.vlaanderen.be/obpwo/links/iccs  (fch)

->   redactie :  www.frankcraemers@scarlet.be , 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer