Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

DUITSLAND GESCHIEDENIST EN… DE EUROPESE TREIN NIET GEMIST…!

“Een geschiedenis van Duitsland”, sporen en dwaalsporen van een natie”… precies of er meer geschiedenissen van Duitsland zouden (kunnen) geweest zijn!?  Inderdaad, een volk dat Goethe heeft voortgebracht…maar ook de nazi-verschrikkingen.      professor Georgi Verbeeck kon via de uitgeverij Acco de natie Europees, inbedden, Merk(el)en  zeg maar én evenzeer de ‘fatale afzondering’ kaderen.  In zijn vroegmoderne periode is de geschiedenis van Duitsland nauwelijks van die van de rest van Europa te onderscheiden.  Toch ontwikkelden zich vroegtijdig de fundamenten voor het ‘schuinsmacheren’, làter ook wel de ‘Sonderweg’ genoemd. In Duitsland zijn er de rijke historische cultuur en de 20ste eeuwse catastrofes, naast het toerisme, … duiding van de ‘ankersteden’… de Vrede van Westfalen, Augsburg, Münster… Er is de Germaans-Frankische erfenis, het machteloze Rijk tijdens de hoge en late middeleeuwen, Duitsland als een ware lappendeken op de kaart van Europa in de vroegmoderne
tijd, ook het ‘nationalisme’ van Duitland tijdens ‘de lange 19de eeuw’, de wankele democratie
tijdens de Weimarrepubliek, dan de catastrofe voor Europa met het Derde Rijk en de Tweede
Wereldoorlog.   Duitsland kende na 1945 een deling en hereniging, uitgaande van de geallieerde
bezetting, de Koude Oorlog.
Het boek lijkt me aanbevolen als een  onuitputtelijke  samenvattende goudmijn aan feiten,
figuren, gebeurtenissen, ontwikkelingen, tendensen.  De politieke en intellectuele                 ontwikkelingen komen aan bod evenals de historische beelvorming.  De auteur tracht doorheen
het boek  het menselijk  ‘geschiedenis’verleden vanuit het heden te vatten.  (fckh)

-> redactie :    www.frankcraemers.be; 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer