Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

GRAMMATICALE GRIP AROUND THE WORLD… DANKZIJ VAN DALE..

.
Gedaan met “Yes open the… fles”… or  :   “Why do you … frommel in de koekjestrommel!?
Hola, tààl is een zuivere zaak… en zéker als we laten vallen de nieuwbakken publicatie van
van Dale…’Grammatica Engels’ in de reeks van àndere numerieke talen.  Je zou het raadpleeg-
boekwerk als een ladder kunnen beschouwen, opstaand  tegen leggers volgens taalniveau.
Het overzicht  is precies daarvoor glashelder neergeschreven, aangenaam bulkend van de             voorbeeld’oneliners’.  De presentatie weerspiegelt haast létterlijk op de kleurvlakken                 duidelijke tabellen in keurige overzichten.  Het Europees Referentiekader (ERK) geldt als
uitgangspunt.
Stellen we een paar onbepaalde telwoorden : all en each betekenen alle of iedere.  Each kan ook  alle     twee betekenen.  Each book was given a bar code.  Each Flemish person need a foreign book…
Bij gebruik van een vreemde taal is een woordenboek hàndig, maar is vaak nood aan snelle             grammatica.    Er is een duidelijke opbouw van basisniveau A1 tot niveau C1.  Het is een sterk
studieboek en al evenzeer geschikt voor zelfstudie.  In de praktische gids wordt àlle ‘crossing’
Engels stapsgewijze uitgelegd.  Achteraan is een verklarende  woordenlijst opgenomen met         uitleg over  grammaticale termen en…mèt de vertaling in de vreemde taal, Anglicanismen incluis.
Bij de productbeschrijving in de Van Dale-webwinkel staat in pdf een spelende proefkatern.
Grip op  grammatica, informatica, de  golfstick… Van Dale  andermaal…with hole in one!? (fckh)
-> redactie :    www.frankcraemers.be; 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer