Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

KWISTIG “KWISPEL”END DOOR HASPENGOUW

Geograaf Pierre Diriken schreef  het boek ‘Religieus erfgoed in Haspengouw’ om de uitermate boeiende streek te ontdekken.  Hij leert de toeristische genieter zien, inzien en
zélfs ‘ontzien’.  Je ontdekt er de abdijen met Colen als énige nog bestaande voor vrouwen.
In het hoofdkwartier van het Oude Loon’land begon eertijds  een klooster van de kruisheren.  Anderen werden met de Franse Revolutie opgedoekt.  In de Middeleeuwen
bouwden de Teutoonse orde een prestigieus Europees netwerk van commanderijen uit.
De landcommanderij van Alden Biezen is gaaf en dé absolute blikvanger.  Kloosters bouwden zich uit voor zielenzorg, bediening van de erediensten en preken, maar ook zorg voor zieken,
bejaarden, begrafenissen en brandbestrijding.  De begijnhoven van Tongeren en Sint-
Truiden prijken op de UNESCO-lijst van werelderfgoed.   Het boek  kadert  een ingetogen
processie van streekheiigen tot het Heilig Paterke van Hasselt toe, allemaal met attributen
om ze herkennen, maar uiteraard… zonder GSM. (!?).  Bekende mystieke figuren krijgen een portret en bijvoorbeeld Evermarus van Rutten pelgrimeert er. Het volksreligeus spel wordt binnenkort weer  gespeeld. Noteer de belevingswaarde van het boek vervuld met geotips en topics!  (fch)
-> redactie www.frankcraemers.be

Geen reacties

Reageer