Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Met paard naar Hasselts Dusart!

Dàt had de titel kunnen zijn van een prachtig opvoedkundig project “Een boerderij in Hasselt”, onvergund (?), maar door àllen zéér gegeerd nabij de Groene Boelvaar.  Veel wemelende fluovestjes, kinderen die als  bijtjes honing proefden of aan een ijsje likten.  Schoolkinderen
leerden er landbouwdieren,  tuinbouw- en andere hoeveproducten kennen.  Een studiepakket
van de Plattelandsklassen vzw had de scholen reeds énige tijd geleden bereikt.  In verschillende
workshops konden de leerlingen handmatig een koe melken, het landschapsonderhoud bekijken,
zaadjes planten en meenemen naar de klas, trots op een tractor tronen,  tasten  in een voelbox,
maïspuzzelen… met popcorn in het achterhoofd.  Het project werd opgezet door de Groene Kring, beweging van jonge land- en tuinbouwers, gesteund door de Provinciale Limburgse Landbouw-dienst.  De ledenorganisatie maakt zich sterk door vorming, met opleiding en door belangen-verdediging.  Papa zal geen ‘pizzaboom’ meer hoeven te planten!   Info : www.groenekring.be (fch)
-> redactie : www.frankcraemers.be; 0474/98 37 91…

Geen reacties

Reageer