Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Koen Vanmechelen op stok in “stadsnucleool Limburg”

KOEN VANMECHELEN OP STOK IN “STADSNUCLEOOL LIMBURG”
‘Kippen zonder kop’…dàt weet die Koen Vanmechelen best neer te zetten!  Alhoewel… ‘kunst’ biedt wereldwijde speling én… tele’brains naar de Universiteit Hasselt.  De Cosmopolitan Culture Park’polonaise komt nu via Zwartberg helemaal  goed op gang met  diversiteit…veelkleurig Genk, DNA, …van eisprong over chickendans, Brusselse kiekenfretters, pluimen, oerkip,   Hanevechten staat niet op de affiche!?  De kunstenaar houdt er nogal
Nelson Mandela’achtige reflexen van verdraagzaamheid op na… niks mis mee!
Internationalisering
Uitstralend van de directeurswoning te Genk  zal het centrale thema van Vanmechelens werk naar het grote publiek worden overgevonkt. Levendige verscheidenheid is in vermelde  kosmopolitische stad   reeds manifest aanwezig.  Het afgelopen jaar realiseerde Koen wel 47 expo’s in  twaalf landen en op vier continenten.  Ook Venetië sprak tot de ver’beeld’ing. Tegelijkertijd zullen heel wat diversiteitsdenkers worden aangetrokken : wetenschappers, kunstenaars, filosofen, …kortom wereldverbeteraars allerlei.  Het wereldproject maakt de ‘stadnucleool Limburg’ met Genk als  navelmerk  of -teken? …internationaler! Wereldstederij vergelijkbaar met Antwerpen raakt intussen aan  de plattelandsprovincie Limburg besteed, knipoog naar Londen, Linz…etc.  Genk internationaliseert zich!  Op de locatie zal een kunstzinnig, educatief en toeristisch project worden  ontwikkeld.  Vermaarde kunstraadgevers schouderen mee, maar ook vooruitziende  landschapsarchitecten, celbiologen…enzomeer. De Open University of Diversity zal vernieuwd inkwartieren met de staf, het atelier, de dieren en de vier internationale stichtingen van Koen,
te weten het  Cosmopolitan Chicken Project, CosmoGolem,  Walking Egg  en Combat-Gone West.
Veelzijdigheid
Genk voorziet jaarlijks een werkingstoelage van 75.000 euro  aan vzw OpUnDi voor de conversatie’vooruitgang en het veelwereldgezicht. Daarnaast neemt de stad de kosten van de lopende restauratie van de directeurswoning op zich.    De binnen- en buitenkant worden opgeleukt en het park opgewaardeerd.   Koen Vanmechelen zelf bouwt een geheel nieuw atelier op de locatie. “Het is een kruisingsidee op basis van zeer uiteenlopende ideeën van enkele internationaal gereonommeerde architecten”.  Hij toont zich ‘mislopen’ en spreekt van over een ‘accident onderweg’ in zijn kunstenaarsleven!  Hij wil in Zwartberg een ‘geestknedend’ dierenpark maken,  precies daarom het  Cosmopolitan Culture Park.  Dieren staan niet op de loonlijst maar maken  deel uit van zijn project.  Er zijn dieren bij die ‘uitdagen tot handelen,  bedoeld om bijvoorbeeld verhuiselijkte dieren terug natuurvaardig  en zelfredzaam te maken.
Veelzijdig
Zopas werd een mini-congres gehouden rond de Cubaanse Cubalaya, een bijna uitgestorven kippensoort.      In 2015 zal zijn project daarrond  op Cuba te zien zijn.  Intussen bogen zich diverse wijze mensen over  het project zoals Jean-Jacques Cassiman, weet-je-wel, de zingende celziener, Bruno Goddeeris, gynecoloog Willem Ombelet, Piet Stinissen  van Bio’Villes (uitzonderlijk met meervouds -s!)  … enzovoorts, ook Ignace Schops, terecht gelauwerd via het Nationaal
Park Hoge Kempen.    Zie’zoo’ in Zwartberg… tegen 2017!   (fch)

Geen reacties

Reageer