Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Drones zachtjes dreunend in de media…

Drones zachtjes dreunend  in de media…

Zie ze cirkelen boven de huizen, die drones,… bij voetbalhappenings, op de 1 mei-stoet in Genk, bovendien voor inspecties allerlei.  Landmetersgoeden in kaart brengen, meeldauw opsporen… meten, kijken, luchtarbeid…verplaatsingen bij orgaantransplantatie  bijvoorbeeld…de mogelijkheden zijn enorm.  Er zijn bijzonder veel redenen om met ‘drones’ iets te doen.  De wetenschap en, in deze de techniek kan een sterkere invulling geven vanuit het luchtruim.   De kunst is om er iets nuttigs mee te doen!    Zoveel bleek op de zopas gehouden Workshop
van Medianet Vlaanderen aan de VUB te Brussel.  Uiteraard is er het aspect van de ‘privacy’ waarbij de regelgeving, zelfs internationaal bedoeld nog helemaal niet op punt staat.       De ingezoomde beelden behoren informatief, duidelijk, terzake én …correct te zijn.      De wereld van televisie  en produktiehuizen staat niet stil en bedient zich al van camerakranen, doliies, speedcams… Wereldwijd is men bezig met de ontwikkeling van drones en zelfs de Benelux neemt een prominente plaats in.      Nabij het Limburgse C-Mine tracht men zelfs een ware ‘drone valley’ te creeëren.
Vanuit de industrie zijn er sterke verwachtingen en toepassingen, bijvoorbeeld voor de inspectie van infrastructuur, van windturbines, het natuurbehoud en de landbouw, voor politie en hulpdiensten, voor mapping, in de audiovisuele sector voor toeristische doeleinden.  Zie je ze in de asperge’gemeente Kinrooi nabij Agropolis  al een kiezelarea overvliegen?  In China wisten ze een ijzerertsgroeve aan de drone te tonen en kort na het doorstralen van de beelden kon de tonnage en de handelswaarde al worden berekend.  De drone kan dienstbaar zijn voor het transport van een noodzakelijk medicijn in ontwikkelingsgebieden.   Zuiver filmisch kan men spectaculaire shots maken op basis
van de nieuwe cameraposities na een korte installatie.    De bijhoorkosten aan camera, lenzen en filters kunnen worden beperkt. Uiteraard is de drone  niet overal inzetbaar, waarbij turbulentie tussen appartementen én de eeuwige privacy beperkingen uitspelen. In hoge bedrijfshallen kan de drone, indien veelzijdig ontworpen, wèl weer worden ingezet voor nobele doeleinden.  Voor kwaadaardige  aanwendingen zoals terrorisme horen de ontwikkelaars zich wereldwijd  te hoeden.  Er zijn de conflicten met de vogelrichtlijngebieden én…er is een geval geweest waarbij een drone door een arend werd aangevallen met een crash als gevolg.   De GPS-vaardigheid staat evenmin op punt.    Drones en drommedarissen…ze bieden toch véle vergezichten! (fch)

Geen reacties

Reageer