Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Vooroorlogs tweesnedig Metz en…Nancy’s mirabellen…

Vooroorlogs tweesnedig Metz en…Nancy’s mirabellen…

Het Franse Lorraine  biedt nù een ongelooflijk vredig forum voor oorlogsherdenkingen.
Het rommelde in dat Elzas-Lotharingen al sinds 1870, zelfs Napoleontisch geworteld rond Waterloo.
De veelzijdige bezoeksrijkdom van de streek biedt prachtige steden en plattelandsbeleving, landschappen.
De toeristische uitbouw breekt door naar opperste professionaliteit met als apotheose in 2015 de opening van
het gigantische ‘Centenaire’Museum.
De menukaarten in de restaurants prijzen de bijzonder lekkere paté Lorraine aan, contrefilet van het varken, om te drinken een
fruitig roodwijntje Cote de Toul, ook Moezelwijnen, dan de  Mirabellen’taart.

Met aanvang in Nancy krijg je een sterk beeld van de “Zomer 1914 en Lorraine tijdens de oorlog”. In die streek
werd een  ongeweten  en beslissend  sleutelmoment beslecht.  Brutale aanhechting was het gevolg zoals gegriefd
in het collectieve geheugen van de mensen. Voorwerpen van soldaten, burgers en kunstenaars weerspiegelen
de tijdsgeest en verhalen van la Bataille du Grand Couronné.  Lees het zilverwerk, de art nouveau, de maquette…
met een heel systeem van Franse fortificatie.  Er heerste bij het begin van de oorlog een revanche’achtige sfeer en Metz lag
aan de andere kant van …de toenmalige grens!   Geïnteresseerden in verdiept slagveldtoerisme mogen weten dat er op 2
maanden tijd ruim 200.000 doden vielen tijdens die bloedige bewegingsoorlog. Artillerie en kanonnen speelden toen een   bijzonder  zware rol.

Dan begeven we ons naar Verdun… een naam die zowiezo al klinkt als oorlogsgedonder.  Zeker aanradend te bezoeken daar
is het “Centre Mondial de la Paix”.  Een opperlvlakte van 600 m2  laat ons daar invoelen de 4 jaren oorlog en haar impact
op de XXste eeuw en de wereld.  3D, cinéma’vertoning met versterkte realiteit pogen de oorlog te doen begrijpen, precies
alsof je midden in het conflict zit.  Indrukwekkend is al evenzeer het Ossuarium van Douaumont.  Er rusten menselijke
resten van wel 130.000 Franse en Duitse soldaten overgebracht vanaf het slagveld in Verdun.  Kortbij vind je het  sterkst
bewapende verdedigingsfort op 3 niveaus,  galerijen, casematten, observatieposten en  mitralleurtorens, ook kanonnen 75 en
155.  Een schijnbaar  bosgebied, “La Rouge Zone” herbergt de relicten van wel 9 dorpen die  compleet van de kaart
werden geveegd door de slag van Verdun.  Vestingsresten  van woningen en publieke plaatsen hebben nog immer een sterke symboolwaarde. Kapellen en herdenkingsmonumenten stimuleren tot  herinneringsbereidheid.

Een nooit geziene evocatie is  ongetwijfeld het spektakel “Des flammes à la Lumière”.  Het wordt opgevoerd in een oude
groeve en speelt zich af op een scène van 2 ha groot. Er ontvouwen zich levende schilderijen in overvloeiing met wel 250
acteurs…die wisselen voor 900 kostuums,… ondersteund door 1100 projectoren, 40 km bekabeling…speciale effecten van
vuur, licht, rook en zelfs geur.  Te zien nog tot 26 juli eerstkomend.

Terugspoelend in de tijd vind je te Gravelotte het “Museum van de Oorlog van 1870 en de Annexion”, pas onlangs in 2014
geopend.  Het gaat om een zeer  miskende oorlog, vandaar de uitdrukking…”dat valt gelijk in Gravelotte”.  De mensen
van de Franse Moezelstreek raakten ongewild aangehecht met vele directe, nadelige gevolgen.  De permanente tentoonstelling
met zijn rijke collecties  geeft verregaande inzichten… en zet de Grote Oorlog ’14-’18 daarbij roffelend aan de horizon!

Het vele geschiedenisleed mag ons evenwel niet beletten de vuurwallen en ballen te overstijgen :  rensaissance, kathedralen,
kunstschatten allerlei, een  gallo-romeinse  amfitheater, archeologisch,…musea allerlei…om de wonden van de  geschiedenis
misschien wat te helpen helen.

Muziek en kunst mobiliseerden  indertijd de troepen , …maar laten nù de mensen toeristisch  genieten…en de ‘vrede’ overdenken!
INFO : www.tourisme-lorraine.fr * phone+ 33 (0)3.83.80.01.88 (fch)

Geen reacties

Reageer