Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Laat de Vlaamse veehouders niet stikken door… stikstof!

LAAT DE VLAAMSE VEEHOUDERS NIET STIKKEN DOOR… STIKSTOF!

In oktober ontvingen ruim 23.000 Vlaamse veehouders een brief van de Vlaamse overheid. Daarin stond het resultaat van een berekening die weergeeft hoeveel het bedrijf bijdraagt aan de stikstofneerslag op Europees beschermde natuur. Het resultaat van de berekening hangt af van diverse factoren op het vlak van de bedrijfsvoering (welke dieren, hoeveel dieren, welk staltype, …) en op het vlak van Europese natuur (nabijheid van actuele natuur of zoekzones, gevoeligheid van de natuur voor stikstofneerslag) kregen de bedrijven een code groen, oranje of rood. Het resultaat van de berekening was indicatief en informatief. Het geeft de bedrijfsleider een eerste inschatting van de problemen waarmee hij geconfronteerd kan worden naar aanleiding van een vergunningsaanvraag.

Een bedrijf met code groen heeft geen of geen betekenisvolle impact. Wie code oranje heeft levert een te grote bijdrage aan de stikstofneerslag en wordt gevraagd maatregelen te nemen om die uitstoot te minderen. De bijdrage van bedrijven met code rood is zo groot dat bijsturen niet altijd haalbaar is. Een aantal van deze bedrijven zullen hun activiteiten dan ook moeten stopzetten. Elk bedrijf kan verder uitgebaat worden tot het verstrijken van de lopende vergunningstermijn.

Meer dan 21.000 veehouderijen kregen een groene brief, 1.420 een oranje en 135 bedrijven een rode brief. Die 1.420 oranje en 135 rode brieven treffen individuele familiale bedrijven. Elke brief treft een boerengezin want in Vlaanderen zijn de landbouwbedrijven nog altijd gezinsbedrijven.

Verantwoordelijk minister, Joke Schauvliege, is zich hier terdege van bewust. Ze is Vlaams minister van milieu en natuur, maar ook van landbouw. Het is haar betrachting de Europese natuurdoelstellingen te realiseren, maar met respect voor de landbouw. Minister Schauvliege legt de bezorgdheden van de landbouwsector niet naast zich neer. Ze gaat de volgende weken langs bij getroffen veehouders.

Op dinsdag 13 januari brengt minister Schauvliege een bezoek aan Maurice en Marcel Kauffmann (Achel). De boers hebben melkvee en varkens. Na een rondleiding op het bedrijf zit minister Schauvliege aan tafel met de getroffen veehouders, dit in aanwezigheid van Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond. Boerenbond blijft immers ijveren voor het inperken van het aantal getroffen bedrijven, een sterke, individuele begeleiding van getroffen bedrijven en indien nodig, een marktconforme vergoeding voor die boeren die moeten stoppen of hun bedrijven moeten herlokaliseren.

Ongetwijfeld is dit balsem op de angstwonde van de getroffen bedrijven! Hamont-Achel in de Limburgse Noordekempen is een prachtig agra-toeristisch gebied met veel natuur
en … de Achelse Blauwe als topkaas te lande! Hopelijk kunnen natuur- en landbouwbelangen in die kontekst worden verzoend! (fch)

Geen reacties

Reageer