Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Justitiehuizen tussen navel-en enkelbandje!

JUSTITIEHUIZEN TUSSEN NAVEL- EN ENKELBANDJE.

Veel onheil kan worden vermeden door bemiddeling en voortijdige
slachtofferhulp. Wat met geweld in het gezin? En wat met een ex-
gevangene na ontslag? Ziet hij alleen maar toekomst in herval
binnen de criminaliteit. Precies dàt wil Minister Jo Vandeurzen van
Welzijn, Gezondheid en Gezin voorkomen.
Hij wil van justitie en welzijn een goed gesmeerde tandem maken!
Advocaten proberen soms gevangenis’ontslag te vermijden, precies
om gevangenen in een soort welzijnspositie te houden. Na de staats-
hervorming werden de justitiehuizen overgeheveld naar Vlaanderen.
In de genoemde huizen worden jaarlijks 29.000 mensen begeleid.
Ze vinden er eerste advocatenraad, maar ook ex-gedetineerden worden
er opgevolgd en begeleid. In het justitiehuis van Hasselt worden actueel
zo een 1600 dossiers opgevolgd. Er worden mensen begeleid die een
tweedesoortstraf (alternatief) kregen. Voorbeelden daarvan zijn : de werkstraf, electronisch toezicht, probeer’toezicht (probatie) en de opvolging van zij die voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld. Het justitiehuis vervult ook een rol ten aanzien van slachtoffers van misdrijven. De justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal geven specifieke informatie aan slachtoffers van een misdrijf. Dat kan zowel in de loop van de strafprocedure als tijdens de strafuitvoering. Er wordt in eerste instantie informatie gegeven en het justitiehuis zal doorverwijzen naar gespecialiseerde en bevoegde diensten. Hulpverlening gaat inderdaad evenzeer uit van Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, OCMW’s en diensten voor verslavingszorg. Mensen ‘aanklampen’ voor welzijn is
noodzakelijk op het ogenblik dat ze ernstig in contact komen met justitie. Dikwijls schuilt er, gebaseerd op misdrijf, misdaad…veel menselijk leed achter.
Er hoort noodzakelijk samengewerkt te worden met welzijns- en gezondheidszorg, wonen, werk, cultuur, en sport… Met de magistraten
worden afspraken gemaakt voor samenwerking. Het gaat om ‘levens’ comfort, want gezinsgenoten delen evenzeer in de klappen bij veroordeling. Water- en andere vallen in het leven zijn best te mijden dankzij de justitiehuizen! (fch)
INFO : 011/29 50 * Justitiehuis Hasselt/Limburg

Geen reacties

Reageer