Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Greenaccord… voorakkoord en warming up

WERKTITEL : Greenaccord…voorakkoord en warming up

2016 zit in stevige opmars met, achter de rug de Klimaatconferentie te Parijs. Als ‘warming up’ had te Rieti in Italië een formidabele gedachtenwisseling
plaats. Gezagvolle wereldsprekers gingen er in fors debat met leden van de ENAJ, the European Network of Agricultural Journalists.
We situeren het geografische middelpunt van Italië bezuiden Rome met een schatkamer aan toeristische bezienswaardigheden. In het Teatro Vespasiano werd de klok geluid onder het motto ‘People building future’, climate last call’. De verstrekte informatie opent diepte’analyses en biedt
versterkte netwerking voor resultaatgerichte klimaatzorg. Uiteraard vereist die 2 graden-betrachting in eerste instantie economische inspanningen
zowel richting industrie, mobiliteit, landbouw …toerisme.

Dat Europa een eendrachtige bijdrage hoort te leveren staat buiten kijf. Elke burger wereldwijd hoort zijn levensstijl te beveiligen.
Europa heeft te kiezen voor voedsel van binnen of buiten Europa, zeg maar kilometergroenten boven kerosine’fruit uit andere werelddelen.
En zag je het jongste kwartaal nog het gazon nog (te) maaien? Ben je bij de bronchofielen of de allergie’club in de pollentijd. Misschien zag
je wel de opstotende aspergestengels te Kinrooise velde of de bloesems in de fruitregio’s?

Dat-het-nog-lang-moge-duren met onze wereld en het leven op aarde is nu algemeen vervat in het begrip ‘duurzaamheid’.
Alle levensbeschouwelijke gezindheden, ook kerken roepen daartoe op. Symbolisch werd door Paus Franciscus naar zijn naamgenoot van Assissië gerefereerd met knipoog naar de ‘heilige vallei’ en ‘de schepping’. Dat alle (wereld-)godsdiensten zich horen te bekommeren voor dat éne gemeenschappelijke wereld”huis” stemt tot nadenken. Wetenschap en religie raakten vervloeid aan een ronde tafel : de rabbijn, de imam,
een gezaghebber van het pontificaat, de humanist. ‘Anderen’ zouden beter in die materie en bekommernis hun energie steken in plaats van in absurditeiten, fundamentalisme en terrorisme. Dan zijn er nog de vraagstukken rond klimaatgerechtigheid en ecologische schuld als aandachtspunt naar de armen, de derde en vierde wereld. Het vraagt een alomvattende verantwoordelijkheid en controle’beheer voor de financiële konsekwenties.
Zelfs verzekeringsmaatschappijen en banken hebben zich in heel die evoluties te bronnen, hetzij… te herbronnen.
Begrijpelijkerwijze werd de agra-climatologische persmissie versterkt met een bezoek aan het Telpress’bedrijf. Media monitoring en analytische
informatieverstrekking bieden van daaruit een gigantische ondersteuning. Tijdens een dagsessie werd een landbouw’cases uit het Middellandse Zeegebied in al zijn aspecten voedingsmatig doorgelicht. Kleuters, schoolkinderen, opgroeienden zijn opvoedbaar op het vlak van afvalcollectie,
recyclage en cleantech. De communicatie en sensibisering voor eenderwat kan niet meer om die aspecten heen!

De groten India en China hebben een zware doorwegende verantwoordelijkheid
als het aankomt op bevolkingsgroei en uitstoot. De milieuminister van grootland India sprak beloftevolle, gefundeerde taal. De eerste signalen van opwarming van de aarde zijn nu ook zichtbaar in de Alpen. En zie ook hoe landen als Polen na hun zelfstandigheid de hand aan de ploeg slaan in hun zorg om het klimaat te sparen. Er wordt aangestuurd op maatregelen voor de groten, landen en multinationals, evenals naar kleinere staten en ook
KMO’s. Bij inspanningen en het doen van investeringen zien de kleineren het voorlopig in verhouding niet zo vertaald in hun bedrijfsinkomsten.

Iedereen in klimaatgespan

Het ICCP profileert zich steeds sterker als een “intergouvernementeel panel” om zich te buigen over warmings’effecten, climate change,
concentraties van koolstofdioxide, fijn stof, stofwisseling en bladgroenverrichting… een hele flipperkast en tegenspel van atmosferische neerslag,
water, voedselveiligheid en ziekten, uitstoot en uitwasemingen.
Het werd zo benadrukt uit wetenschappelijke hoek, ondermeer door professor Jean-Pascal van Ypersele van de UCL/KULeuven.
‘Sceptische wetenschappers’ en gelijknamige websites met facebookgroepen
debatteren zich te pletter. ENAJ met Rieti als ijkpunt baarden sterke, inspirerende verhalen… en er is natuurlijk het Greenaccord Netwerk.

Iedere waarnemer wereldwijd ziet wat er staat te gebeuren aan “voortekens” van overstromingen, orkanen…het afsmelten van poolijskappen
en het rijzen van de zeespiegel, de verwoestijning en de watercrisis. Het wetenschaps’alarm beroert de media.
We zien veel buitengewone regen op buitengewone plaatsen, rare winters en lekkere zomers… mooi meegenomen (!) maar de reden waarom
is minder interessant.
Voor wetenschappers zijn gegevens en cijfers sprekend, de publieke opinie raakt eerder gevat door beelden zoals de overstromingen in Engeland
en de orkaanverwoesting in de States.

Burgemeester Simone Petrangili van Rieti sprak de congresgangers toe, symbolisch uit het geografische middelpunt van Italië in een 3000 jaar oude stad met een theater gebouwd in de 19e eeuw. Horen al de historische sites en kunstschatten onder te komen staan? Venetië leidt alsmaar sterker onder
het stijgen van de Middellandse Zeespiegel…en cruise’schepen mogen niet meer aanmeren aan de kades.
De hedendaagse toekomst heeft nù geen historie en ook geen herinnering te vrezen!?

Als opwarmer voor de grote Klimaatconferentie te Parijs werd ‘het hoofd …koel gehouden’ in Rieti nabij Rome! (fch)

redactie : frank.craemers@skynet.be * 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer