Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Onderwijsminister Crevits bovenwijzend naar leertoelagen…

Onderwijsminister Crevits bovenwijst de leertoelagen!

Vanaf vandaag, 1 augustus, kunnen de aanvragen voor school- en studietoelagen voor het schooljaar 2017-2018 ingediend worden. Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg, wordt automatisch een dossier opgestart. xautomatisch opgestart. Het aantal automatische dossiers is de voorbije jaren meer dan verviervoudigd. Ook het aantal toekenningen van school- en studietoelagen stijgt. cijfers van Via digitalisering en vereenvoudiging zorgt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ervoor dat wie recht heeft op een school- en studietoelage die ook krijgt.

Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid om de schoolkosten te drukken. een school- of studietoelage. In het lager en secundair Vanaf 1 augustus 2017 kunnen nieuwe aanvragen voor een school- en studietoelage voor het schooljaar 2017-2018 ingediend worden per post of via www.studietoelagen.be.

Voor wie problemen ondervindt bij het invullen van het aanvraagformulier voorziet de afdeling school- en studietoelagen ondersteuning in Brussel en enkele provinciale diensten. Op woensdag (en in Antwerpen en Brussel ook op maandag) kan hulp gevraagd worden bij het invullen van het aanvraagformulier.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Wie recht heeft op een toelage, verdient het om die ook daadwerkelijk en op een rechtvaardige en efficiënte manier te krijgen. Dat er meer en meer dossiers school- en studietoelagen automatisch worden gestart, is daarbij een goede zaak. Ondertussen zijn ook de bestaande digitale en papieren aanvraagformulieren vereenvoudigd.” De viceminister-president van de Vlaamse Regering stond immer zelf strevend in het studieleven en ziet graag

de leerlingen, studenten erop vooruitgaan! (fch)

Geen reacties

Reageer